h

Nieuws van de afdeling

13 oktober 2021

Overlijden Krien Verhoek

Beste leden van de SP-Culemborg,

Lees verder
17 mei 2021

commissieleden.

Foto: G. van Breukelen

Drie ervaren SP'ers die de raadsfractie als commissieleden gaan ondersteunen. V.l.n.r.: Antoon van den Elzen, Klaas Krist en Pieter van Dijk.

Lees verder
17 mei 2021

Gerard van Breukelen als raadslid geïnstalleerd.

Foto: J. Beverloo
Met ingang van 18 maart heb ik de plaats van Thijs ingenomen in als gemeente raadslid voor de SP.
Lees verder
8 februari 2021

In memoriam

Foto: SP

Zaterdag 6 februari 2021 is onze fractievoorzitter Thijs Heemskerk op 61-jarige leeftijd overleden. Hij leed aan kanker. De standaardtherapie van bestralen en chemo sloeg niet aan. Daarna werd overgegaan op immuuntherapie waar Thijs in eerste instantie toch wel een goed gevoel over had. Een scan wees echter uit dat ook dat niets geholpen had.

Lees verder
14 februari 2020

SP kamervragen Knorhof

U herinnert  zich het vast nog wel. Bij de vorige Knorhof brak in 2017 een brand uit waardoor 20.000 varkens omkwamen. De eigenaar, de inmiddels beruchte varkensbaron Adriaan Straathof, wil een nieuwe megastal gaan bouwen. Na vragen in de Provinciale Staten heeft onze partij nu ook kamervragen gesteld.  SP-Tweede Kamerlid Frank Futselaar wil van minister Carola Schouten weten hoe zij denkt over de plannen om 26.000 varkens te huisvesten. Plannen van een eerder zowel in ons land als in Duitsland veroordeelde varkensbaron wegens het overtreden van de regels over dierenwelzijn.

Lees verder
5 november 2019

Laat Odensehuis bestaan

Foto: SP

De gemeente Culemborg zal de aankomende jaren fors gaan bezuinigen binnen het sociaal domein. Deze bezuinigingen kunnen niet simpelweg gerealiseerd worden door minder geld uit te geven of door minder te doen.  Het is ook en vooral een kwestie van dingen anders doen. Neem bijvoorbeeld het Odensehuis dat zich richt op de bijna 1000 inwoners met dementie problemen. Het wordt grotendeels door vrijwilligers bemenst en biedt een ontmoetingsplek aan mensen met dementie en hun naasten. Dit iniatief dreigt nu te worden beeindigd als de gemeente de subsidie stopzet. Dat moeten we niet laten gebeuren.  De SP gaat daarom samen met andere politieke partijen een motie indienen om in ieder geval voor een jaar te zorgen voor het benodigde geld.

Lees verder

Pagina's

U bent hier