h

verkiezingskrant & verkiezingsprogramma 2022

28 januari 2022

verkiezingskrant & verkiezingsprogramma 2022

 

 

Foto: SP
      
Foto: SP
          

Foto: SP

Foto: SP

Menselijke waardigheid, gelijkwaardigheid van mensen en solidariteit tussen mensen vormen onze meetlat, hier en nu, en onderweg naar een betere wereld. Het socialisme is geen blauwdruk voor een toekomstige samenleving. Het is ook geen heilprofetie, die volstaat met de belofte dat het achter de horizon allemaal beter zal zijn. Het socialisme verwoordt op de eerste plaats een bepaalde visie op mens en samenleving. Uitgangspunt is dat de mens de maat is van alle dingen en dat de menselijke maat maatgevend moet zijn voor de inrichting van de samenleving. Citaat uit de kernvisie ´Heel de Mens´ van de SP. De SP opereert de aankomende jaren met bovenstaande gedachte als uitgangspunt. Allereerst door open te staan voor de meningen van de inwoners van Culemborg. Wij zijn er voor iedereen maar vooral voor de mensen die ons het hardst nodig hebben. Niet alleen in de raad, maar ook door gerichte acties. Wij streven naar een Culemborg met inwoners die voor elkaar kiezen en opkomen. Inwoners moeten erop kunnen vertrouwen dat als het nodig is er goede zorg en ondersteuning is. Door meer solidariteit in de stad kan iedereen er echt toe doen. Wij willen dit bewerkstelligen door te kiezen voor kleinschalige oplossingen die het mogelijk maken dat mensen zelf vorm kunnen geven aan hun leven en omgeving. Dat noemen wij de menselijke maat. Wij kiezen er bewust voor om geen uitgebreid verkiezingsprogramma te schrijven. De meeste kiezers weten inmiddels wel wat mooi klinkende verkiezingstaal vaak werkelijk waard is. 

lees hier ons verkiezingsprogramma:

Reactie toevoegen

U bent hier