h

Nieuws uit 2016

28 januari 2016

Nieuwe fractievoorzitter SP Gelderland

Foto: SP

De Gelderse SP heeft bekend gemaakt dat fractievoorzitter Eric van Kaathoven per januari 2016 stopt als fractievoorzitter en Statenlid. Hij wordt als fractievoorzitter opgevolgd door nummer 2 op de lijst, Peter de Vos. En Astrid Vollebregt-de Groot wordt door het vertrek van Van Kaathoven Statenlid.

Lees verder
27 januari 2016

RED DE ZORG BIJEENKOMST SP CULEMBORG & FNV IN TIEL GROOT SUCCES

Foto: SP

Op 26 januari hield de SP afd. Culemborg in samenwerking met de FNV een voorlichtingsbijeenkomst over de problemen die er momenteel plaatsvinden in de zorg. Deze avond werd gehouden in de FNV gebouw ‘De Schering’ in Tiel. De opkomst van tussen de 50-60 mensen was erg groot.

Lees verder
22 januari 2016

Klaas Krist, nieuwe voorzitter SP Culemborg

Afgelopen woensdagavond, 20/01 tijdens de algemeen leden vergadering gehouden in het oude Stadhuis te Culemborg werd Klaas Krist gekozen als nieuwe voorzitter voor de SP afdeling Culemborg. De nieuwe gekozen organisatie secretaris is Thijs Heemskerk geworden.

Lees verder
6 januari 2016

Red de Thuiszorg Rivierenland

Foto: SP

De 10 gemeenten in Rivierenland hebben forse bezuinigingen op de thuiszorg doorgevoerd. Hierdoor krijgen cliënten te maken met een fors aantal uren minder thuiszorg. Cliënten krijgen van de gemeente, vaak zonder gedegen onderzoek minder zorg toegewezen. Hierdoor komen zorgbehoevende cliënten in de problemen. Het betekent ook dat thuiszorgmedewerkers in minder tijd (nog) meer doen en dat ook nog eens voor 20 tot 30% minder loon. Dit kan niet en mag niet! De vaak oudere inwoners en hun familie en andere mantelzorgers weten vaak niet dat het mogelijk is met succes bezwaar te maken tegen de beschikking van de gemeente. 

Lees verder

Pagina's

U bent hier