h

Klaas Krist, nieuwe voorzitter SP Culemborg

22 januari 2016

Klaas Krist, nieuwe voorzitter SP Culemborg

Afgelopen woensdagavond, 20/01 tijdens de algemeen leden vergadering gehouden in het oude Stadhuis te Culemborg werd Klaas Krist gekozen als nieuwe voorzitter voor de SP afdeling Culemborg. De nieuwe gekozen organisatie secretaris is Thijs Heemskerk geworden.

Klaas Krist is geen onbekende in onze afdeling. Lid van de partij sinds 2013, Klaas heeft ook dienst gedaan als raadslid in Culemborg in de periode 2006 - 2010.

Over zijn nieuwe rol als voorzitter van de afdeling, had Klaas het volgende te zeggen:

Een paar maanden geleden speelde ik met de gedachte om te stoppen met actief Sp’er te zijn. Ik was er wel klaar mee. De energie die dit werk me eens had opgeleverd was verdwenen, vergaderingen hingen als een molensteen om mijn nek en, het belangrijkste, ik had er totaal geen plezier meer in. Leuk hoor, begzig zijn om het leven voor anderen een beetje mooier te maken en je eigen leven totaal geen aandacht meer te geven.

Natuurlijk ligt de schuld hiervoor ook voor een deel bij mezelf (het aloude verhaal van grenzen stellen, assertief kunnen en moeten zijn en eerst voor jezelf zorgen), maar ook belangrijk was dat de partij wel erg veel van je leek te verwachten. En op zo’n moment krijg je een ouderwets kip en ei verhaal. Is de lol eraf omdat je teveel doet of doe je teveel waardoor de lol verdwijnt? Een vraag waarop geen duidelijk antwoord te geeven is. In het geval van de kip en het ei doe ik dan een beroep op mijn (deels) christelijke opvoeding: God heeft de kip geschapen en die legde een ei. Einde discussie. Voor die andere vraag is het niet zo gemakkelijk, maar wat opvalt is dat er één woord terugkomt, hoe je de vraag ook stelt en dat is lol. Plezier en lol. Want zo was het eens, lang geleden. Toen ik lid werd van de SP hadden de leden er duidelijk meer plezier in dan nu. Daar zijn verschillende redenen voor aan te geven: eigen kantoor, grotere actieve ledengroep en, misschien wel de belangrijkste reden: we waren natuurlijk allemaal jonge godenzonen en –dochters toen. We blaakten van energie en levenslust en konden de hele wereld aan. Nu, jaren later, maken de scooters plaats voor scootmobielen, hebben we een strippenkaart voor het ziekenhuis en moeten we vroeg opstaan om ergens op tijd te komen!

Maar, en dat is belangrijk, de wil is er nog! En zoals jullie voor de pauze hebben kunnen meemaken hebben we het zeker nog wel in ons om een jaarkalender op te stellen waarin we ons allemaal kunnen vinden en die ons niet overvraagt! We moeten ons niet beter voordoen dan we zijn en meer doen dan we kunnen. Als we onze onze energie jaar het komende jaar en de daarop volgende jaren beter verdelen en proberen te gebruiken in zaken waarvan we op de lange duur de vruchten kunnen plukken is dat een goede zaak, wat mij betreft. En met deze insteek wil ik de rol van voorzitter op me nemen! Één van de belangrijkste redenen om de rol van voorzitter op me te willen nemen is dat ik het plezier weer terug wil in de partij en dat zal het voornaamste speerpunt zijn voor mij persoonlijk. Zoals Piet Paaltjens al zei in één van zijn gedichten: “Politiek is leuk, maar het moet wel gezellig blijven!” En zoals Klaas Krist ooit opmerkte: ‘Ik wil het wel doen, maar het moet ook iets opleveren!’ Volgens mij moet het op de manier zoals we die voor de pauze hebben toegelicht lukken om dat voor elkaar te krijgen. Ik heb er in ieder geval vertrouwen in! En Culemborg verdient een stijdbare, enthousiaste, actieve en jonge SP-fractie onder de bezielende leiding van ervaren senioren! Misschien doen we dan nu een pas op de plaats, moeten we ons enigzins herbezinnen op onze koers, maar laten we in ons achterhoofd blijven uitgaan van de twee stappen vooruit die we in de toeomst zeker gaan maken!

Verder is de afdeling versterkt met een Algemeen Bestuur van in totaal maar liefs 10 mensen!

Gefeliciteerd Klaas, Thijs en alle leden van de afdeling!

 

U bent hier