h

RED DE ZORG BIJEENKOMST SP CULEMBORG & FNV IN TIEL GROOT SUCCES

27 januari 2016

RED DE ZORG BIJEENKOMST SP CULEMBORG & FNV IN TIEL GROOT SUCCES

Foto: SP

Op 26 januari hield de SP afd. Culemborg in samenwerking met de FNV een voorlichtingsbijeenkomst over de problemen die er momenteel plaatsvinden in de zorg. Deze avond werd gehouden in de FNV gebouw ‘De Schering’ in Tiel. De opkomst van tussen de 50-60 mensen was erg groot.

Verder was het een soort verrassing dat een cameraploeg van de tv programma Monitor aanwezig was om het e.e.a. vast te leggen. Dit wordt op zondagavond, 28 februari, om 22:30u op NPO2 uitgezonden.

Lyander Schmitz, organizer bij de FNV, gaf de aftrap van

Foto: SP
de avond met een kort historisch samenvatting van de invoering van de WMO wet- en regelgeving; de impact dat dit op de zorgmedewerkers en hun cliënten heeft gehad tot nu toe; en, over het organiseren van de actie groep ‘Wij zijn de Thuiszorg Rivierenland-FNV’.

Dit gaf dan weer aanleiding voor de volgende spreekster, Marloes Piepers, SP Nijmegen, om haar verhaal te doen over hoe medewerkers van Vérian in één jaar tijd ongeveer hetzelfde mee maakte als de Tzorg medewerkers in het Rivierenland; hoe zij acties  hebben gevoerd; en, wat voor positieve effect deze acties hebben gehad, maar ook dat men echt de vinger op de pols moet houden wat betreft de zorgaanbieders.

Hierna was het woord aan Wim van der Hoorn van de

Foto: SP
FNV. Hij vertelde over de stand van zaken nu met de gesprekken tussen Tzorg en de FNV, en over de juridische stappen die de FNV tegen Tzorg heeft ondernomen. Er loopt het e.e.a. zowel tegen Tzorg als tegen STMR.

Na een korte pauze legde jurist Kevin Wevers uit over het belang van bezwaar maken tegen het gevoerde beleid door het indienen van bezwaarschriften. Hij benadrukte daarbij dat zelfs als de bezwaartermijn inmiddels verstrekken was, mensen nog steeds bezwaar konden maken. Zorgvragers die het niet eens zijn met het aantal uren van toegekende zorg kunnen ook na de bezwaartermijn nog een bezwaarschrift indienen.

Foto: SP

Wilt u na het lezen van dit artikel alsnog bezwaar maken, neem contact op met onze Meldpunt Zorg; zie elders op deze pagina.

Cliënten, zorgmedewerkers en inwoners van Culemborg zijn van harte uitgenodigd om op dinsdag, 2 februari a.s., ook zo’n bijeenkomst bij te wonen. Deze wordt in het FNV gebouw (achter AH), Kapelhof 4 in Culemborg gehouden. Aanvang: 19:30u; inloop: 19:00u. Iedereen is welkom!

U bent hier