h

Red de Thuiszorg Rivierenland

6 januari 2016

Red de Thuiszorg Rivierenland

Foto: SP

De 10 gemeenten in Rivierenland hebben forse bezuinigingen op de thuiszorg doorgevoerd. Hierdoor krijgen cliënten te maken met een fors aantal uren minder thuiszorg. Cliënten krijgen van de gemeente, vaak zonder gedegen onderzoek minder zorg toegewezen. Hierdoor komen zorgbehoevende cliënten in de problemen. Het betekent ook dat thuiszorgmedewerkers in minder tijd (nog) meer doen en dat ook nog eens voor 20 tot 30% minder loon. Dit kan niet en mag niet! De vaak oudere inwoners en hun familie en andere mantelzorgers weten vaak niet dat het mogelijk is met succes bezwaar te maken tegen de beschikking van de gemeente. 

Dit is voor de FNV, de SP en een groot aantal thuiszorgmedewerkers de reden geweest om het comité “Wij Zijn de Thuiszorg Rivierenland” op te richten. Het doel van het comité is om de problemen die rondom het verlenen van de huishoudelijke zorg zijn ontstaan aan de orde te stellen. Om te beginnen worden er een viertal avonden georganiseerd om samen met de landelijk bekende jurist Kevin Wevers de mogelijkheid van bezwaarschriften door te nemen.

Deze avonden zijn er ook om u te informeren over de laatste stand van zaken betreffende de thuiszorg in Rivierenland. Op dinsdag 26 januari is er om 19:30 een bijeenkomst in de  "De Schering", Scheeringlaan 2 te Tiel. Op dinsdag 2 februari is Culemborg aan de beurt. Om 19:30 is er een bijeenkomst in het FNV-gebouw, Kapelhof 4 (Achter de Albert Heijn). (Zie de agenda van onze website voor alle informatie avonden in het Rivierenland.)

Kunt u niet naar één van de bijeenkomsten komen maar wilt u wel helpen? Of kent u mensen die door het nieuwe zorgbeleid in de problemen zijn gekomen? Laat het ons weten. Dat kan via het Meldpunt Zorg Culemborg op onze website, of door een email te sturen aan culemborg@sp.nl. Dan houden we u op de hoogte van vervolgstappen.

U bent hier