h

Nieuws uit 2011

18 juni 2011

SP op de markt met de actie "De koek is op"

Zaterdag 18 juni was de SP aanwezig op de markt met de actie "De koek is op".

Lees verder
10 juni 2011

De boodschapper van "slecht" nieuws

Raadsleden boos op rekenkamercommissie.

Lees verder
8 juni 2011

Meedoen


Het Rijk is voor gemeenten de grootste risicofactor als zij een sluitende begroting willen krijgen. Als het Rijk wil bezuinigen, gaan vaak algemene uitkeringen omlaag of worden overheidstaken afgestoten naar de gemeenten, die er dan wel te weinig geld voor krijgen om ze fatsoenlijk uit te voeren. Bezuinigingen via hogere lasten voor topinkomens, of het fatsoenlijk aanpakken van tophypotheken is er bij deze regering, gedoogd (of gegijzeld) door de PVV, niet bij.

Lees verder
2 juni 2011

Actie "De koek is op" 18 juni

Onder dit motto gaat de SP de komende tijd de mensen informeren over de bezuinigingsvoorstellen van dit kabinet. En ook laten zien hoe het anders kan: Het kan!

Lees verder
27 mei 2011

SP krant in Achter de Poort

De SP Culemborg heeft de nieuwe SP krant uitgezet in de wijk Achter de Poort. Deze wijk met veel sociale woningbouw ligt onder vuur. De woningbouwvereniging Kleurrijk Wonen wil een gedeelte van de wijk slopen en nieuwbouw plegen. De mensen zijn hier ongerust over, want het leidt zeer waarschijnlijk tot hogere huren en een andere indeling van de wijk, zodat niet alle mensen kunnen terugkeren naar hun wijk. De SP heeft hier al door middel van een buurtonderzoek in 2009 de gemeenteraad op geattendeerd, maar het plan lijkt toch door te gaan.

Lees verder
25 mei 2011

Culemborg tegen bestuursakkoord VNG en kabinet

De voltallige gemeenteraad steunde een motie van Groen Links, PvdA en SP die het college opriep niet akkoord te gaan met het bestuursakkoord tussen onder ander de VNG en kabinet. Via dit akkoord wil het Rijk verschillende taken afstoten naar de gemeenten, zoals de jeugdzorg, de wet werken naar vermogen (WWNV) en de zorg en de WMO.

Lees verder

Pagina's

U bent hier