h

Actie "De koek is op" 18 juni

2 juni 2011

Actie "De koek is op" 18 juni

Onder dit motto gaat de SP de komende tijd de mensen informeren over de bezuinigingsvoorstellen van dit kabinet. En ook laten zien hoe het anders kan: Het kan!

De SP heeft een duidelijke folder uitgebracht: De bezuinigingen zijn oneerlijk verdeeld. De 25 % rijkste Nederlanders hoeven geen koopkracht in te leveren en mensen die part noch deel hebben gehad aan de crisis 2,5 tot 3,75%
Op 18 juni gaan we in gesprek op de markt met de mensen en reiken deze folder uit. Tevens krijgt men de nieuwe ZO krant mee.

U bent hier