h

Culemborg tegen bestuursakkoord VNG en kabinet

25 mei 2011

Culemborg tegen bestuursakkoord VNG en kabinet

De voltallige gemeenteraad steunde een motie van Groen Links, PvdA en SP die het college opriep niet akkoord te gaan met het bestuursakkoord tussen onder ander de VNG en kabinet. Via dit akkoord wil het Rijk verschillende taken afstoten naar de gemeenten, zoals de jeugdzorg, de wet werken naar vermogen (WWNV) en de zorg en de WMO.

In principe hoeft dat geen probleem te zijn, want sommige zaken kunnen ook beter op gemeenteniveau geregeld worden. Wat in ieder geval wel een probleem is dat de WWNV inhoudt dat ruim 65.000 mensen met een (geestelijke) handicap die nu nog bij WSW bedrijven weken, hun beschermde werkplek kwijt raken. Plannen waartegen de SP o.a. via de landelijke actie Wij willen werk geen armoede zich heftig tegen verzet.
Wat verder ook kwalijk is dat het Rijk deze taken afstoot naar de gemeenten zonder voldoende geld beschikbaar te stellen. Zo worden gemeenten verplicht op papier deze taken te laten uitvoeren terwijl dat in de praktijk onmogelijk is ondermeer omdat er onvoldoende geld (en begeleiding en werkplekken) beschikbaar zijn. Een kille manier van bezuinigen op gehandicapten , mensen in de bijstand , ouderen en andere werkzoekenden en dan de gemeentes verantwoordelijk maken voor wat dit voor gevolgen heeft.
Inmiddels is duidelijk dat veel (vermoedelijke de meeste) gemeentes en provincies ook tegen het onderhandelingsakkoord met het rijk zullen gaan stemmen. Verder voert ook de FNV actie tegen deze plannen. Ook in de Tweede Kamer groeit het verzet tegen bijvoorbeeld de huidige inhoud en invoering van de WWNV. Laten we hopen dat al dit verzet er toe zal leiden dat ook het kabinet van gedachten verandert.

U bent hier