h
21 maart 2016

Motie verbeteren thuiszorg krijgt brede steun

Begin februari organiseerden SP, FNV en het actiecomité 'Wij zijn de Thuiszorg Rivierenland - FNV'  in Culemborg een bijeenkomst over de problemen in de thuiszorg. Op deze avond met ruim 40 aanwezigen werd ingegaan op de gevolgen van de werkwijze die de gemeente sinds 2015 hanteert bij het toekennen van huishoudelijke hulp.

Lees verder
10 maart 2016

Veel vragen bij tijdelijke sluiting zwembad

Foto: SP

Op 23 februari moest het nieuwe zwembad op last van de provincie haar deuren sluiten. Wat een fiasco; het zwembad was pas ruim een maand open. De provincie had al echter voor de opening laten weten dat de veiligheid en bescherming van de volks- gezondheid niet voldeden aan de voorschriften. Er werd echter te weinig gedaan om deze problemen op te lossen.

Lees verder
7 februari 2016

GESLAAGDE AVOND OVER DE THUISZORG

Foto: SP

Op dinsdagavond, 2 februari, hebben  SP, FNV en het actiecomité 'Wij zijn de Thuiszorg Rivierenland-FNV'  in Culemborg een bijeenkomst gehouden met als doel het informeren van medewerkers, cliënten en belangstellenden over hun rechten en mogelijkheden om bezwaar te maken. Dit was de derde van de vier geplande bijeenkomsten en er was een opkomst van ca. 40 mensen.

Lees verder
28 januari 2016

Nieuwe fractievoorzitter SP Gelderland

Foto: SP

De Gelderse SP heeft bekend gemaakt dat fractievoorzitter Eric van Kaathoven per januari 2016 stopt als fractievoorzitter en Statenlid. Hij wordt als fractievoorzitter opgevolgd door nummer 2 op de lijst, Peter de Vos. En Astrid Vollebregt-de Groot wordt door het vertrek van Van Kaathoven Statenlid.

Lees verder
27 januari 2016

RED DE ZORG BIJEENKOMST SP CULEMBORG & FNV IN TIEL GROOT SUCCES

Foto: SP

Op 26 januari hield de SP afd. Culemborg in samenwerking met de FNV een voorlichtingsbijeenkomst over de problemen die er momenteel plaatsvinden in de zorg. Deze avond werd gehouden in de FNV gebouw ‘De Schering’ in Tiel. De opkomst van tussen de 50-60 mensen was erg groot.

Lees verder
22 januari 2016

Klaas Krist, nieuwe voorzitter SP Culemborg

Afgelopen woensdagavond, 20/01 tijdens de algemeen leden vergadering gehouden in het oude Stadhuis te Culemborg werd Klaas Krist gekozen als nieuwe voorzitter voor de SP afdeling Culemborg. De nieuwe gekozen organisatie secretaris is Thijs Heemskerk geworden.

Lees verder
6 januari 2016

Red de Thuiszorg Rivierenland

Foto: SP

De 10 gemeenten in Rivierenland hebben forse bezuinigingen op de thuiszorg doorgevoerd. Hierdoor krijgen cliënten te maken met een fors aantal uren minder thuiszorg. Cliënten krijgen van de gemeente, vaak zonder gedegen onderzoek minder zorg toegewezen. Hierdoor komen zorgbehoevende cliënten in de problemen. Het betekent ook dat thuiszorgmedewerkers in minder tijd (nog) meer doen en dat ook nog eens voor 20 tot 30% minder loon. Dit kan niet en mag niet! De vaak oudere inwoners en hun familie en andere mantelzorgers weten vaak niet dat het mogelijk is met succes bezwaar te maken tegen de beschikking van de gemeente. 

Lees verder
18 december 2015

SP betreurt rellen in Geldermalsen

Het is bijna te erg voor woorden wat er woensdagavond in Geldermalsen gebeurde. Een raadsvergadering die niet door kon gaan omdat ME en relschoppers elkaar te lijf gingen. Politici en hun gezinsleden die bedreigd worden met geweld. Je vraagt je dan af hoe dit kan gebeuren in het anders zo rustige Geldermalsen, een plaatsje met 11000 inwoners.

Lees verder
8 december 2015

We Gaan Het (Echt) Doen!

Foto: SP

Dan was er zaterdag, 28/11, eindelijk het lang verwachte 21e  SP-congres in De Fabrique in Maarssen. Op dit Congres namen we afscheid van Jan Marijnissen, die van 1988 af met niet aflatende inzet de SP van een splintergroepje tot deze niet meer weg te cijferen partij heeft gemaakt en die terecht de Gouden Tomaat kreeg opgespeld. En dan is het weer typisch de SP dat Emile Roemer die gouden tomaat ook opspelde op de trui van een aktieve Sp-er uit Boxtel, die zich lange jaren, en nog, voor de partij inzet.

Lees verder
16 november 2015

Interim Raadslid Antoon van den Elzen

Foto: SP

Voorafgaande aan de begrotingsbehandeling op 5 november is de heer Antoon van den Elzen geïnstalleerd als interim raadslid voor de SP. Dit ter vervanging van mevrouw Lily Amani-Ayan die zwangerschapsverlof opneemt.

Lees verder

Pagina's