h
1 november 2014

Conferentie SP Gelderland gehouden in Zutphen

Zaterdag 25 oktober werd de SP conferentie over de naderende Provinciale Staten verkiezingen gehouden. Circa 80 stemgerechtigde afgevaardigden van de 21 SP afdelingen in  Gelderland kwamen in Zutphen bij elkaar. Op de conferentie werd gedebatteerd over het programma, campagne en de kandidatenlijst voor de Provinciale Staten verkiezingen die in maart 2015 worden gehouden. Er wordt vrijwel unaniem besloten om geen lijstverbindingen aan te gaan. De kandidatenlijst wordt zonder wijzigingen vastgesteld.

Lees verder
16 oktober 2014

De Gelderse SP wil ook meer betekenen voor Culemborg

Wat er op politiek gebied speelde in de Provinciale Staten was de afgelopen jaren iets dat buiten het gezichtsveld van de meeste leden van onze afdeling bleef. Dat is voor een deel ook wel te begrijpen. De meeste inwoners van Culemborg denken als het om een grote stad gaat nu eenmaal eerder aan Utrecht dan aan onze eigen provincie hoofdstad. Bovendien is wat de provincie doet ook lang niet altijd even zichtbaar in kleine steden omdat de meeste zaken via de regio worden afgehandeld. Dat gold de afgelopen jaren ook vaak voor de Gelderse SP fractie. Er was wel af en toe contact met onze afdeling, maar de meeste aandacht ging uit naar wat er in de stadsregio Arnhem-Nijmegen speelde.

Lees verder
14 september 2014

SP wil Culemborgse jongeren opleiden tot BOA

Als je wilt dat de overlast van hangjongeren minder wordt moet je niet alleen maar camera's en straatcoaches willen inzetten. Wil je dat er minder groepjes jongeren doelloos op straat rondhangen biedt hen meer vooruitzichten op een ander soort bestaan. Door de crisis is het ook voor jongeren niet eenvoudig om een baan te vinden. Dat geldt zeker als je laagopgeleid bent of te maken krijgt met discriminatie vanwege je achtergrond.

Lees verder
26 augustus 2014

Bijeenkomst formatieproces Culemborg

Hedenochtend heeft de griffier een uitnodiging van de VVD fractie verstuurd aan alle raadsleden en steunfractie leden in Culemborg voor een bijeenkomst op maandagavond 1 september a.s. om 20:00 uur.

Lees verder
13 augustus 2014

Advies van de informateur wordt genegeerd

De VVD heeft voor de tweede keer dit jaar de heer Joost Hansum gevraagd om als informateur op te treden. Inmiddels zijn met de partijen die dat wilden, gesprekken gevoerd en heeft hij een advies uitgebracht. Zijn advies is dat VVD en D66 met GL, PvdA en SP verkennende gesprekken zou moeten voeren om te kijken welke coalitie van twee linkse partijen met D66 en VVD het beste kan worden gekozen.

Lees verder
21 juli 2014

Rouw om slachtoffers en medeleven met nabestaanden vlucht MH17.

Wij zijn ook geschroken en bedroefd om het  tragische nieuws over het neerstorten van vlucht MH17 in Oekraïne afgelopen donderdag.

Lees verder
15 juli 2014

SP met actie bij Culemborg Bijvoorbeeld

Net als vorige jaren doet SP Culemborg mee met Culemborg Bijvoorbeeld met een kraam op de Markt. Dit jaar voeren we de actie “Verplicht Verhuizen? Ik Dacht Het Niet!” tegen het dreigende voorstel van het kabinet om 800 van de 1300 verzorgingshuizen te sluiten.

Lees verder
10 juli 2014

SP investeert liever in plaatselijke sportbeoefening

De SP fractie in Provinciale Staten willen dat er geen miljoenen van de provincie in een nationaal tenniscentrum in Buren gestoken wordt en dat geldt ook voor de miljoenen die men wilt besteden in de komst van de Giro d’Italia naar Gelderland.

Lees verder
8 juli 2014

Laten we inwoners toch maar weer zwemmen?

Afgelopen donderdag, 3 juli jl., werd er door de gemeenteraad een besluit genomen over de toekomst van het zwembad. Ik ben beslist niet tevreden over hoe dit besluit tot stand is gekomen.

Lees verder
25 juni 2014

Haastige spoed is zelden goed!

Er blijkt bij de nieuwe coalitiepartijen en het college nog maar weinig ruimte te zijn om een goed doordacht zwembad besluit te kunnen nemen. Zij zijn vooral bezig om hun coalitiepartners verwijten te maken en onder druk te zetten. Zo werd de mogelijkheid van een groep betrokken zwemmers om hun plan in een voorbespreking uiteen te zetten gewoon van tafel geveegd. Ook het advies van een externe deskundige, om meer tijd te nemen om tot een zorgvuldig besluit te komen, wordt genegeerd.

Lees verder

Pagina's

Features