h

SP wil slim investeren in sociaal domein

7 juli 2016

SP wil slim investeren in sociaal domein

Foto: SP

De gemeente is sinds 2015 verantwoordelijk voor tal van nieuwe taken binnen het sociaal domein. Deze overdracht van taken is gepaard gegaan met forse bezuinigingen. De SP vindt, na anderhalf jaar werken aan de transities, dat er nog weinig redenen zijn om alleen maar “tevreden achterover te leunen”.

In het nieuwe stelsel blijken er nog veel mensen te zijn die niet of te laat contact opnemen met het sociale wijkteam. Op groter wordende problemen wordt vaak te laat gereageerd. Dat vraagt om een meer op preventie gerichte werkwijze. Culemborg heeft tegelijkertijd in 2015 bijna 2 miljoen overgehouden van het geld dat bestemd was voor het sociaal domein. Dat betekent dat er ruimte is om de aankomende paar jaar extra te investeren. Daarbij blijft het natuurlijk belangrijk om de nodige financiële voorzichtigheid in acht te nemen. De SP heeft daarom voorgesteld om de aankomende jaren extra geld vrij te maken voor het sociale domein. Wij willen nu slim investeren. Slim omdat voorkomen en vroegtijdig onderkennen van problemen niet alleen goed is voor inwoners maar ook zwaardere vormen van hulp en ondersteuning in een later stadium minder nodig zullen zijn. Helaas kreeg ons voorstel bij de behandeling van de Perspectiefnota alleen de steun van de overige oppositiepartijen, maar niet van het college en de coalitie. 

Reactie toevoegen

U bent hier