h

GESLAAGDE AVOND OVER DE THUISZORG

7 februari 2016

GESLAAGDE AVOND OVER DE THUISZORG

Foto: SP

Op dinsdagavond, 2 februari, hebben  SP, FNV en het actiecomité 'Wij zijn de Thuiszorg Rivierenland-FNV'  in Culemborg een bijeenkomst gehouden met als doel het informeren van medewerkers, cliënten en belangstellenden over hun rechten en mogelijkheden om bezwaar te maken. Dit was de derde van de vier geplande bijeenkomsten en er was een opkomst van ca. 40 mensen.

Lyander Schmitz, FNV organiser,  geeft in zijn inleiding

Foto: SP
aan dat het ook in het Rivierenland droevig gesteld is met de uitvoering van de thuiszorg. Thuiszorgaanbieders bepalen de hoeveelheid minder uren die hun medewerkers gaan werken voor het basistarief dat de gemeente toekent. Dit heeft vaak dramatische gevolgen voor zowel  de medewerkers als hun cliënten. Hij vertelde omtrent de overgang  van medewerkers van STMR naar Tzorg en de gevolgen die dat voor hen blijkt te hebben. 

Daarna gaat Wim van der Hoorn, FNV regiovertegenwoordiger, dieper in op de landelijke afspraken die op 4 december 2015 zijn gemaakt tussen vakbonden, gemeenten en kabinet. Er is daarbij meer geld in het vooruitzicht gesteld voor de thuiszorg. In de praktijk is daar echter in het Rivierenland nog niets van te merken en blijft het aantal toegekende uren onverminderd laag.

Wim sprak ook over de onderhandelingen met Tzorg. Het is duidelijk dat er nog steeds een behoorlijke strijd moet worden gevoerd. Hij beantwoordde vervolgens veel vragen in verband met de rechtszaken die de FNV tegen Tzorg heeft aangespannen.

Zonder pauze te houden hebben we als derde spreker

jurist, Kevin Wevers, hartelijk verwelkomd. Hij legt uit welke rechten cliënten hebben op basis van de veranderde WMO wet. Belangrijk punt is dat gemeenten nog steeds aan de zogenaamde CIZ code gehouden kunnen worden. Dit betekent dat de cliënt ook in de nieuwe situatie recht heeft op vergelijkbare zorg en dus een vergelijkbaar aantal uren als voorheen.       Kevin legde vervolgens uit hoe men bezwaar kan maken tegen de indicatiestelling en het in de praktijk toegekende aantal uren. Ook in het Rivierenland lopen momenteel al een aantal rechtszaken. De uitspraken van de rechter in Gelderland hebben tot nog toe altijd cliënten in het gelijk gesteld.

Vanwege de enorme interesse is de avond behoorlijk uitgelopen. Meer informatie of kopieën van standaard bezwaarbrieven zijn op te vragen via het 'Meldpunt Zorg Culemborg' op deze site  of door te mailen naar culemborg@sp.nl.

Op de avond waren ook vijf raadsleden aanwezig. Namens hen liet Thijs Heemskerk, SP raadslid, weten dat zij  “wat vanavond besproken is ook in de raad aan de orde zullen gaan stellen”.

De vierde bijeenkomst van ‘Wij zijn de Thuiszorg Rivierenland-FNV’ wordt op 16 februari a.s. gehouden in Kerkdriel (zie de agenda). Zowel leden, niet-leden, cliënten als medewerkers zijn van harte welkom.  

U bent hier