h

Motie verbeteren thuiszorg krijgt brede steun

21 maart 2016

Motie verbeteren thuiszorg krijgt brede steun

Begin februari organiseerden SP, FNV en het actiecomité 'Wij zijn de Thuiszorg Rivierenland - FNV'  in Culemborg een bijeenkomst over de problemen in de thuiszorg. Op deze avond met ruim 40 aanwezigen werd ingegaan op de gevolgen van de werkwijze die de gemeente sinds 2015 hanteert bij het toekennen van huishoudelijke hulp.

Voor cliënten betekent de nieuwe werkwijze dat zij geen zekerheid meer hebben over de hulp die zij gaan ontvangen. Hun zorgaanbieder krijgt een vast bedrag en gaat vervolgens met de zorgontvanger overleggen hoeveel uren hulp zij wekelijks ontvangen. In de praktijk is dat vrijwel altijd beduidend minder dan eerder het geval was. Voor thuiszorgmedewerkers betekent dit dat zij zich klem voelen zitten tussen het belang van cliënt, hun werkgever en hun eigen rechten als werknemer. Ook dreigen met name de medewerkers die in dienst zijn bij Tzorg hun baan (voor een deel) kwijt te raken, terwijl hun arbeidsvoorwaarden verder verslechteren.

De SP afdelingen in het Rivierenland hebben een brief aan de colleges en gemeenteraden van alle 10 regiogemeentes gestuurd. In deze brief wordt gevraagd om aandacht voor de problemen van cliënten en medewerkers en wordt opgeroepen om op korte termijn maatregelen te nemen. In Culemborg gaat het actiecomité hierover binnenkort een gesprek met het college voeren. Vooruitlopend op dit gesprek diende de SP fractie samen met de PvdA en GroenLinks een motie in. In de motie wordt het college opgeroepen om met de andere gemeentes in de regio Rivierenland en zorgaanbieders te gaan bespreken hoe de thuiszorg in het Rivierenland kan worden verbeterd voor cliënten, mantelzorgers en medewerkers van thuiszorgaanbieders. De motie kreeg gelukkig unanieme steun, wat een belangrijke steunbetuiging betekent voor de medewerksters die bij de raadsvergadering aanwezig waren.

Reactie toevoegen

U bent hier