h

Zorg voor draagvlak opvang vluchtelingen

12 juli 2016

Zorg voor draagvlak opvang vluchtelingen

Foto: SP

De SP heeft op 30 juni met enige aarzeling voor het onderzoek naar de komst van een AZC in Culemborg gestemd. Die aarzeling heeft niets te maken met de vraag of de SP vindt dat wie moet vluchten voor oorlogsgeweld moet worden opgevangen. Gezien alle leed dat een oorlog veroorzaakt  zijn vluchtelingen meer dan welkom. Bovendien is het niet meer dan fatsoenlijk dat Nederland zich houdt aan in internationale verdragen gemaakte afspraken. Een en ander betekent dan dat ook dat we in Culemborg daaraan een bijdrage leveren. Wat de SP betreft is het daarbij belangrijk dat we oog hebben voor de menselijke maat. In plaats van één AZC met 500 plaatsen, zijn wij eerder voor kleinschaliger opvang. Bijvoorbeeld twee locaties met ieder maximaal 200 plekken. Dat maakt het ook beter mogelijk om goede afspraken over de begeleiding en dagbesteding te maken. 

Wat de SP verder vooral zorgelijk vindt is de opvang van de mensen die door de “screening”  komen en vervolgens (als statushouder) moeten worden gehuisvest. In Culemborg gaat het dit jaar al om circa 70 mensen voor wie een woning moet worden gevonden. De aankomende jaren komen er jaarlijks vermoedelijk honderd bij. In Culemborg is het al moeilijk genoeg om een betaalbare huurwoning te vinden. Als we steeds meer statushouders moeten gaan huisvesten, dan zal de wachttijd (verder) oplopen. De SP vindt dat de gemeente en Kleurrijk Wonen te weinig doen om te voorkomen dat de inwoners met een laag inkomen hiervan de dupe worden. Een motie van SP, CDA en CU  vraagt aan het college om te onderzoeken welke extra maatregelen op korte termijn kunnen worden genomen om deze verdringing op de sociale huurmarkt op te voorkomen. In deze motie staat een voor de SP belangrijk signaal: Hierbij niet alleen aandacht te besteden aan financieel aantrekkelijke oplossingen voor Kleurrijk Wonen en de gemeente, maar ook inzicht te geven in bijvoorbeeld oplossingen als het verbouwen van leegstaande bedrijfspanden of delen van verzorgingscomplexen. 

In oktober neemt de raad besluiten over de opvang. Voor de SP zullen daarbij de uitkomsten van het onderzoek naar de mogelijkheden om snel meer sociale woningbouw te plegen een belangrijke rol spelen. Vóórdat de SP zijn definitieve standpunt bepaald gaan wij een ledenavond houden. Dat gebeurd dinsdagavond 27 september. U bent van harte welkom

Reactie toevoegen

U bent hier