h
28 september 2015

Spannende voorbereiding op XXI SP Congres op 28 november 2015 in Utrecht

U heeft het waarschijnlijk al gehoord, gezien en gelezen. De SP is landelijk druk bezig met het uitzetten van de koers voor de aankomende jaren. Belangrijke vragen hierbij zijn, met welke partijen en organisaties de SP wil gaan samenwerken. In de pers wordt nog al eens de indruk gewekt dat het nu "rommelt binnen de SP" alsof er sprake is van verschillende sterk uiteenlopende stromingen binnen de partij. Dat beeld is nogal overtrokken.

Lees verder
16 juni 2015

Hoezo ander beleid of solide financiën? Blijkbaar niet in Culemborg!

Culemborg heeft sinds een halfjaar een nieuw coalitie. Het college heeft inmiddels laten weten via de Perspectieven Nota wat de belangrijkste plannen voor 2016 zijn. Wat opvalt, is dat men vooral meer geld gaat uitgeven op het stadskantoor. Om te beginnen aan een vierde wethouder. Ook wil men de bezuiniging op het verminderen van het aantal ambtenaren terugdraaien. Verder is het enige nieuwe plan waar men geld aan wil besteden: het aanstellen van een ''city manager''. Een functionaris die in feite ambtelijk werk zal doen. Er ontbreekt echt nieuw beleid en is men zeker niet bereid om extra geld te reserveren voor armoede- of werkloosheidsbeleid of het ondersteunen van degenen die zorg nodig hebben. Nog kwalijker is dat men de voorgestelde begroting (net) sluitend hoopt te krijgen door een nieuwe belasting op te heffen, in het bijzonder, op elektriciteitsleidingen. Zelfs dan is de begroting alleen sluitend te krijgen als men alle bezuinigingen op tijd rond weet te krijgen. Hoezo, solide financiën vraag je jezelf dan af en wie krijgt straks de rekening gepresenteerd als men het huishoudboekje niet op orde weet te krijgen? Zijn dat dan weer de meest kwetsbare inwoners en instellingen in onze stad?

Lees verder
3 juni 2015

Politiek WeesCafé met Jan Burger

Jan Burger, SP-wethouder in Wijk bij Duurstede, komt vertellen over hoe het college daar geprobeerd heeft de stad aantrekkelijk te maken. Hij gaat zondag 7 juni in gesprek met onder meer raadsleden en plaatselijke ondernemers. Jan is een van de oprichters van de SP afdeling Culemborg en was geruime tijd raadslid en later wethouder voor de SP in Culemborg.  

Lees verder
3 juni 2015

Steun actiegroep OV4DaMu

Foto: SP

OV4DaMu heeft op 2 juni 2015 in de Tweede Kamer (op de foto met Jasper van Dijk, SP Kamerlid) een petitie aangeboden voor de invoering van een OVstudentenkaart voor jonge dans-en muziektalenten in de vooropleidingen van ballet- en dansopleidingen en conservatoria. Initiatiefnemer van de actiegroep is stadsgenoot Stefan Flos, die ook al jaren een actief SP lid is.

Lees verder
3 juni 2015

Culemborgse Jongerenraad

Foto: Bas van Hees

Mag ik mij voorstellen: mijn naam is Bas van Hees. Ik ben 16 jaar en in het dagelijks leven op Lek en Linge 'Onderwijs Ondersteunende Leerling Vmbo Theoretische Leerweg'. Een hele mond vol. Het is te vergelijken met de MAVO. Ik ben redactielid van de web krant van Lek en Linge en redactielid Relaks (van het LAKS) en ik ben lid geworden van ROOD, afdeling SP Culemborg.

Lees verder
2 april 2015

Oproep SP om referendums mogelijk te maken vindt gehoor!

Momenteel is het in Culemborg niet mogelijk om een officiële volksraadpleging te houden. Ook als een grote groep inwoners dat wil, kan er géén referendum gehouden worden. Dat komt omdat de raad in het verleden daarvoor nooit een verordening heeft opgesteld. De SP wil dat snel veranderen en in Culemborg wél de mogelijkheid hebben om een referendum te houden. Bij ingrijpende besluiten over de toekomst van Culemborg kunnen dan ook de inwoners vooraf hun stem laten horen. Je kunt hierbij denken aan een mogelijke gemeentelijke herindeling of ingrijpende verkeersbesluiten.

Thijs Heemskerk, de fractievoorzitter van de SP zegt hierover: "Als je echt gelooft dat inwoners meer betrokken moeten worden bij politiek en bestuur van Culemborg is een referendum een belangrijk extra middel. Zo laat je zien dat je naar de inwoners wilt luisteren en hun mening belangrijk vindt en serieus neemt".

Lees verder
19 maart 2015

Vrijwilligers van SP Culemborg...

BEDANKT VOOR JULLIE INZET!

Lees verder
13 maart 2015

Geef inwoners het laatste woord!

In Culemborg is het momenteel onmogelijk dat er een officiële volksraadpleging wordt gehouden. Dat bleek ondermeer toen meer dan 1000 burgers vroegen om een referendum tijdens de besluitvorming over het zwembad.

Lees verder
12 maart 2015

Provinciale Staten Verkiezingen 2015

Foto: SP

Zaterdag, 14 maart, nemen wij deel aan de lokale Politieke Markt vanaf 10 uur op de Grote Markt te Culemborg.

Lees verder
3 maart 2015

SP campagnetour komt naar Culemborg!

Voor veel mensen zijn het zware tijden: economische crisis, hoge werkloosheid en zware bezuinigingen. Wat de SP betreft neemt de rijke provincie Gelderland haar verantwoordelijkheid. Onze provincie heeft immers een miljardenvermogen overgehouden aan de verkoop van aandelen Nuon. De SP wil dat de provincie de komende jaren gaat investeren in een mooier, beter en menselijker Gelderland. Wij denken daarbij onder andere aan betere spoorlijnen, busverbindingen, betaalbare en duurzame woningen, culturele heropbouw en goede sportvoorzieningen voor iedereen.

Lees verder

Pagina's

Features