h

Betere opvang daklozen

12 oktober 2016

Betere opvang daklozen

Foto: SP

Het komt helaas steeds vaker voor dat de inwoners van onze stad dakloos worden. Dat komt vaak doordat mensen, die bij hun familie of andere huisgenoten wonen kunnen dat helaas niet meer blijven doen. Doet men dat wel dan wordt de uitkering van deze huisgenoten gekort. De SP wil dat betere ondersteuning van daklozen wordt verbeterd. Om te beginnen door het voor hen gemakkelijker te maken een nieuwe woning en inkomen te vinden. Daarbij is voor deze groep mensen erg belangrijk dat zij een vast postadres hebben. Op dit moment hebben veel daklozen dat niet omdat iemand die zich beschikbaar stelt als postadres al snel “de verdenking” oproept dat er iemand extra in huis woont.

Helaas is er in Culemborg geen opvang voor daklozen. De dichtbij zijnde opvang bevindt zich in Nijmegen. In Tiel is slechts opvang voor bepaalde groepen en is er momenteel een wachtlijst van 75  personen. thuislozen in Culemborg.  De SP zou graag willen dat er meer opvang komt in onze regio en het liefst in onze stad. Ook dient er nog meer ingezet te worden op het voorkomen van huisuitzettingen. 

De SP vindt het schokkend dat onze inwoners dakloos worden en of de daklozen op straat worden gezet. Een positieve ontwikkeling is dat inmiddels ook de staatssecretaris Klijnsma begint in te zien dat de regels te star en streng zijn. Zij stemde daarom vorige maand in met de mogelijkheid voor gemeentes om te experimenten met soepele regels. Met name de mogelijkheid om bij te mogen verdienen wordt  versoepeld.

Een andere redenen waardoor veel mensen dakloos worden is een huurschuld. Kleurrijk Wonen besluit steeds vaker tot het opzeggen van de huurovereenkomst. Zo lang je geen woonruimte of een postadres hebt, is het vrijwel onmogelijk om een baan te vinden of bijstand aan te vragen. Zonder inkomsten kom je niet in aanmerking voor een woonruimte.  

Er zijn in Culemborg ruim 20 mensen bekend bij welzijnswerk, hulpverlening of de gemeente. Vermoedelijk gaat het om hogere aantalen. Lang niet iedere daklozen meldt zich bij een instantie. Helaas heeft Culemborg geen opvang voor daklozen. De dichtbij zijnde opvang bevindt zich in Nijmegen. Mijns inziens is het tijd om in Culemborg  meer aandacht hieraan te besteden. Ook dient er nog meer ingezet te worden op het voorkomen van huisuitzettingen. 

 Zo kunnen we samen zorgen voor een sociaal en veilige stad zorgen waarin iedereen op een goede manier kan wonen en leven.

Reactie toevoegen

U bent hier