h

ZORGFONDS Campagne

19 september 2016

ZORGFONDS Campagne

De SP wil komen tot de oprichting van een nationaal Zorgfonds. We willen zo de eigen bijdrages in de gezondheidszorg afschaffen en de zorg anders gaan organiseren. Een zorg waarin niet de regeltjes, afspraken en wensen van verzekeringsmaatschappijen centraal staan. In plaats daarvan willen we dat het vooral gaat over mensen die zorg ontvangen en de vele werkers in de zorg die dagelijks die zorg zo goed mogelijk proberen te geven.  

Tegenstanders beweren dat dit niet zou kunnen omdat het te duur is. De SP vindt dit onzin. Door het afschaffen van alle regels, administratie en reclames moet het mogelijk zijn om zonder eigen risico of bijdrages de  zorg betaalbaar te houden. Inmiddels komt er ook landelijk steeds meer steun voor dit standpunt. De FNV Zorg en Welzijn en het PvdA Ouderennetwerk steunen inmiddels onze actie.
Al jaren pleiten we hiervoor, maar krijgen we geen steun in het parlement. Maar de laatste tijd gebeurt er iets moois. GroenLinks, PVV en de Partij voor de Dieren willen ook van het eigen risico af. CDA, 50Plus en ook de PvdA spreken over een forse verlaging.

De landelijke actie begint inmiddels goed op stoom te komen. Meer dan 140.000 mensen hebben inmiddels de petitie ondertekend. Mocht u dat nog niet hebben gedaan dan kunt u via het internet onze campagen steunen. https://nationaalzorgfonds.nl/

Ook voeren in tal van plaatsen voeren SP-ers al actie. Inmiddels zijn er al bijna 50.000 mensen die zelf actiepakket hebben aangevraagd. Hiermee kunnen ze zelf aan de slag met de campagne. Eind oktober gaan we in Culemborg ook gezamenlijk met deze campagne aan de gang. We gaan dan gedurende een aantal weken bij en via de gezondheidscentra in onze stad actiemateriaal verspreiden, folderen en handtekeningen verzamelen. Ook organiseren in de daaropvolgende weken een informatiebijeenkomst waarop we met u ingesprek gaan over het nationaal Zorgfonds.
Het actiecomité in onze afdeling staat onder leiding van Klaas Krist en Sylvia Mooren. Mocht u vragen hebben of je al vast willen aanmelden om mee te doen aan deze actie, laat het ons dan weten. Bijvoorbeeld door een email te sturen aan culemborg@sp.nl

Reactie toevoegen

U bent hier