h

Thuiszorgmedewerkers gefeliciteerd

15 oktober 2016

Thuiszorgmedewerkers gefeliciteerd

Foto: SP

De thuiszorgmedewerkers in het rivierenland hebben gelijk gekregen in hun strijd tegen hun werkgever Tzorg. De rechter bepaalde dat de medewerkers van Tzorg recht hebben op hetzelfde loon, als ze tot twee jaar geleden bij zorgorganisatie STMR kregen.   De SP Culemborg feliciteert de medewerkers en het actiecomité "Wij zijn de thuiszorg rivierenland FNV" met deze overwinning.

Drie euro per uur minder loon krijgen, dat zou niemand pikken.” als dus een lid van het actiecomité, waar ook de SP afdelingen in het rivierenland deel van uit maken.

De SP vindt verder dat het opnieuw laat zien dat er ook juridisch gezien nog steeds veel mis is met de manier waarop de gemeentes in het Rivierenland de thuiszorg laten uitvoeren. Dat geldt om te beginnen in dit geval voor Tzorg en STMR. Toen STMR in 2015 stopte met het aanbieden van hulp in de huishouding, sprong Tzorg in dat gat. Het merendeel van de werknemers ging over, maar wel moest men genoegen nemen met een lager inkomen en minder goede arbeidsvoorwaarden. 

Niet juridisch correct te werk gaan geldt echter ook voor de gemeentes. In mei deed het hoogste beroeporgaan , de Centrale Raad van Beroep  (CRvB) een aantal uitspraken de Huishoudelijke ondersteuning. We zijn nu inmiddels vijf maanden verder. Het college geeft inmiddels toe dat de werkwijze van de Huishoudelijke Ondersteuning in regio Rivierenland afwijkt van de uitspraak van de Centrale Raad van Beroep.  Gemeentes dienen zelf een besluit te nemen over hoeveel huishoudelijke hulp de zorgontvanger wordt toegewezen en dat objectief te onderbouwen. Op dit moment laat de gemeente echter nog steeds zorgaanbieders als Tzorg bepalen hoeveel zorg in de praktijk wordt gegeven. In de praktijk ontvangen mensen dan altijd minder uren dan in de tijd dat nog gewerkt werd met een objectieve onderbouwing.De SP Vindt het verkeerd dat de gemeente Culemborg nog steeds zijn werkwijze niet heeft aangepast   Dat het college in feite niet verder wil gaan dan met de samenwerkende regiogemeenten een gecombineerde bestuurlijke/ambtelijke visiebijeenkomst te organiseren. Het gevolg is opnieuw dat  thuismedewerkers niet weten waar "ze aan toe zijn".  Het betekent ook dat inwoners nog steeds niet geen duidelijkheid hebben over de voor hun zo belangrijke uren ondersteuning. 

De SP afdelingen in onze regio hebben daarom een brief gestuurd aan de colleges in de regio met het verzoek om niet langer te wachten met het aanpassen van de werkwijze en eerbiedigen van de uitspraak . Mocht u (minder) huishoudelijke hulp ontvangen wacht dan niet langer , maar help mee de druk op de onwillige gemeente op te voeren door bezwaar te maken als u te weinig uren hulp ontvangt.

Reactie toevoegen

U bent hier