h
30 januari 2015

Van Onderen!

Van bovenaf plannen doordrukken zonder naar betrokkenen te luisteren  is iets dat in de politiek nog steeds vaak gebeurd. Dat geldt momenteel bijvoorbeeld voor het plan om Culemborg te fuseren met Geldermalsen, Neerijnen en Lingewaal. Toen eind 2014 de commissie Sterk Bestuur Culemborg bezocht, spraken alle fracties zich uit tegen een herindeling.

Lees verder
30 januari 2015

Toch een 'Ambachtsschoolpad'

De voormalige ambachtschool aan de Willemslaan, oud locatie van Lek en Linge, is inmiddels gesloopt. Op die plek wordt nu ijverig gebouwd aan een nieuw woon/zorg complex en woningen.  

Lees verder
20 januari 2015

Afrekening AVRI

De SP afdeling Culemborg heeft het afgelopen jaar een meldpunt ingesteld waar problemen met de nieuwe manier van afvalinzameling door de AVRI kunnen worden gemeld. Uit de meldingen die wij hebben ontvangen bleek onder meer dat er soms bij de AVRI het een en ander mis is gegaan met de berekening van het aantal aanbiedingen van restafval in de eerste drie maanden van 2014. Er werden in die maanden voor een aantal adressen veel te veel aanbiedingen in rekening gebracht.

Lees verder
29 december 2014

Nieuwejaarsbijeenkomst SP afd. Culemborg

Op vrijdag, 16 januari 2015, houdt de SP afdeling Culemborg haar Nieuwejaarsbijeenkomst voor SP leden en introducees in verenigingsgebouw Patasiwa Patalima  te Culemborg.

Lees verder
28 november 2014

Adviescommissie ''Sterk Bestuur'' staat op lemen voeten.

In opdracht van provincie en de landelijke overheid heeft de afgelopen maanden de commissie Sterk Bestuur in het Rivierenland onderzoek gedaan naar hoe de gemeentes beter bestuurd kunnen worden. Deze commissie wordt geleid door Fred de Graaf (voormalig voorzitter 1e kamer). Op maandag 24 november werd het advies van de commissie Sterk Bestuur besproken met gemeenteraadsleden en de burgemeesters van de tien gemeentes. De commissie vindt dat er ''met urgentie en grote voortvarendheid'' begonnen moet worden met een herindeling van de gemeentes en dat dit de enige manier is om het bestuur in de regio voldoende te versterken.

Lees verder
26 november 2014

Ouderen weggestuurd door gemeente zonder wettig extraatje!

Stel je eens voor. Via het nieuws hoor je dat ouderen met een laag inkomen, net als vorige jaren, van het rijk een tegemoetkoming krijgen aan het einde van het jaar. Het is weliswaar geen groot bedrag maar als je net rond kunt komen is zeker in december wat extra geld natuurlijk mooi meegenomen. Na wat navraag hoor je dat je naar de gemeente moet om een aanvraagformulier in te vullen. Je gaat begin november naar het stadskantoor in Culemborg. Daar krijg je te horen dat je het bericht niet goed begrepen hebt. Je moet je aanvraag bij de Sociale Verzekeringsbank doen. Maar als je die instantie belt, zeggen ze daar dat je niet bij hun moet zijn, maar toch echt je aanvraag bij de gemeente moet doen. Ondertussen ben je het dan wel zat om van het kastje naar de muur te worden verwezen. Is het soms de bedoeling dat als je in Culemborg woont, je dit extraatje niet krijgt?

Lees verder
3 november 2014

SP initiatiefvoorstel jongeren aangenomen!

Tijdens de raadsvergadering van 30 oktober werd het initiatiefvoorstel aangenomen dat de SP heeft ingediend. De SP is blij met dit succes omdat de SP fractie veel tijd aan dit belangrijke onderwerp en voorstel heeft besteed.

Lees verder
1 november 2014

Conferentie SP Gelderland gehouden in Zutphen

Zaterdag 25 oktober werd de SP conferentie over de naderende Provinciale Staten verkiezingen gehouden. Circa 80 stemgerechtigde afgevaardigden van de 21 SP afdelingen in  Gelderland kwamen in Zutphen bij elkaar. Op de conferentie werd gedebatteerd over het programma, campagne en de kandidatenlijst voor de Provinciale Staten verkiezingen die in maart 2015 worden gehouden. Er wordt vrijwel unaniem besloten om geen lijstverbindingen aan te gaan. De kandidatenlijst wordt zonder wijzigingen vastgesteld.

Lees verder
16 oktober 2014

De Gelderse SP wil ook meer betekenen voor Culemborg

Wat er op politiek gebied speelde in de Provinciale Staten was de afgelopen jaren iets dat buiten het gezichtsveld van de meeste leden van onze afdeling bleef. Dat is voor een deel ook wel te begrijpen. De meeste inwoners van Culemborg denken als het om een grote stad gaat nu eenmaal eerder aan Utrecht dan aan onze eigen provincie hoofdstad. Bovendien is wat de provincie doet ook lang niet altijd even zichtbaar in kleine steden omdat de meeste zaken via de regio worden afgehandeld. Dat gold de afgelopen jaren ook vaak voor de Gelderse SP fractie. Er was wel af en toe contact met onze afdeling, maar de meeste aandacht ging uit naar wat er in de stadsregio Arnhem-Nijmegen speelde.

Lees verder
14 september 2014

SP wil Culemborgse jongeren opleiden tot BOA

Als je wilt dat de overlast van hangjongeren minder wordt moet je niet alleen maar camera's en straatcoaches willen inzetten. Wil je dat er minder groepjes jongeren doelloos op straat rondhangen biedt hen meer vooruitzichten op een ander soort bestaan. Door de crisis is het ook voor jongeren niet eenvoudig om een baan te vinden. Dat geldt zeker als je laagopgeleid bent of te maken krijgt met discriminatie vanwege je achtergrond.

Lees verder

Pagina's