h
7 februari 2014

Kies voor een 100% sociaal Culemborg

Het kabinet gaat zorg en ondersteuningstaken bij de gemeenten over de schutting kieperen, zonder daarbij de benodigde financiële middelen ter beschikking te stellen. Ook in Culemborg groeit daardoor bij veel inwoners de onzekerheid. Wat kunnen zij de komende jaren nog verwachten als zij zorg en ondersteuning nodig hebben? Moeten zij en hun omgeving het dan zelf maar uitzoeken? En wat gebeurt er als hulp van familie en vrijwilligers niet mogelijk blijkt te zijn? De SP wil zich de aankomende jaren sterk maken om er voor te zorgen in Culemborg wij dit samen goed en sociaal gaan organiseren. Onze speerpunten voor de gemeenteraadsverkiezingen die 19 maart worden gehouden zijn:

Lees verder
19 januari 2014

Leuk begin van de SP Campagne

Zaterdag 18 januari , een lentedag in januari, ging de SP campagne van start met de Soep EXpress en een huldeblijk aan alle oudgedienden. Leden die al meer dan 20 jaar lid waren werden in het zonnetje gezet.

Lees verder
13 januari 2014

Start campagne SP Culemborg

Op zaterdag 18 januari vindt de start van de SP campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen in Culemborg plaats, tegelijk met de viering van onze oprichting van de afdeling Culemborg die dit jaar 32 jaar bestaat. Ook zetten wij in de middag 38 leden in het zonnetje die al 20 jaar of meer lid zijn van de SP!

Lees verder
9 januari 2014

Dit college doet het weer

In Nederland hebben we wettelijke regels, die democratisch tot stand zijn gekomen. Iedereen behoort zich aan deze regels te houden. De overheid speelt daarbij de rol van regel- en wethandhaver. Soms kan het wenselijk zijn om een regel of verordening te gaan wijzigen. Dat gebeurt dan door een nieuw besluit, genomen door een democratisch gekozen orgaan als de gemeenteraad. Zolang er dus niet zo´n besluit genomen is, dient een verordening te worden nageleefd en gehandhaafd. Dit college ziet dit echter blijkbaar anders. Bijvoorbeeld als het over de openingstijden van winkels gaat. Hun voorstel is dat ook in Culemborg de winkels zeven dagen per week en ´s avonds geopend mogen zijn. Zonder dat er al door de raad toe besloten is zegt het college dat het voor winkels niet langer nodig is zich aan de huidige winkeltijden regels te gaan houden. Het college verklaart ook in de krant dat de gemeente de nog steeds geldende regels niet meer zal gaan handhaven.

Lees verder
1 januari 2014

De SP staat voor 100% Sociaal in 2014

De SP staat voor menselijke waardigheid, gelijkwaardigheid en solidariteit.

Het nieuwe jaar 2014 is begonnen en namens de SP afdeling Culemborg wens ik u en uw dierbaren een gezond, gelukkig en sociaal jaar toe!

Lees verder
12 december 2013

Thijs Heemskerk lijsttrekker GR2014

Op woensdag 11 december is op de algemene ledenvergadering Thijs Heemskerk gekozen tot lijsttrekker voor de gemeenteraadsverkiezingen in 2014. Ook werd op deze avond het verkiezingsprogramma vastgesteld.

Op deze avond zijn ook de andere kandidaten aan de ALV voorgesteld. De kandidatenlijst met als lijsttrekker Thijs Heemskerk werd unaniem aangenomen. De eerste 5 van de kandidatenlijst is nu als volgt samengesteld:

  1. Thijs Heemskerk
  2. Khatera (Lily) Amani - Ayan
  3. Stef van der Steen
  4. Yassin Dagdag
  5. Sylvia Mooren

 

Lees verder
11 december 2013

AVRI past tarieven 2014 aan na actie SP

Vandaag besliste de AVRI over de nieuwe tarieven voor 2014. De SP heeft de laatste maanden veel aandacht besteed aan de hoogte van die tarieven. Naast een motie die in de Culemborgse gemeenteraad unaniem is aangenomen heeft de SP ook handtekeningen verzameld en die zijn vandaag aangeboden aan de raad van bestuur van de AVRI.

Lees verder
6 december 2013

Nelson Mandela

Met droefenis hebben wij kennis genomen van het overlijden van "Madiba" Nelson Mandela. Madiba was de naam die men hem gaf in zijn clan. De afkomst en verbondenheid van Mandela met zijn roots waren overduidelijk. Hij heeft daar voor 27 van zijn beste jaren gegeven in gevangenschap. Maar nadien steeg zijn aanzien door zijn optreden na het afschaffen van de apartheid in Zuid-Afrika. Hij verbond `blank en wit` en voorkwam zo een burgeroorlog of nog erger. Ook de SP Culemborg was al lang solidair met hun strijd via de bekende Mandela festivals en andere activiteiten, zoals het inzamelen van geld en goederen voor het ANC. Internationale solidariteit met hen had effect. Nelson Madela belichaamde de hoop en uitzicht op een betere wereld, waarin we in vrede met elkaar leven, zonder onderscheid naar ras, kleur, religie.

Lees verder
3 december 2013

Zorgavond met start zorg enquete

Er gaat de aankomende jaren veel veranderen voor mensen die afhankelijk zijn van zorg en ondersteuning. Het kabinet is van plan om veel zorgtaken over te dragen aan de gemeenten. Tegelijkertijd worden de beschikbare budgetten voor de jeugdzorg, bijzondere ziektekosten en maatschappelijke ondersteuning met 15 tot 25 procent gekort. Veel mensen die zorg ontvangen en werkers in de zorg maken zich grote zorgen daarover. Zij vragen zich af waar zij in de toekomst nog op kunnen rekenen en op wie.

Lees verder
3 december 2013

FNV demonstratie ook door SP-ers goed bezocht

Zaterdag 30 november waren zo'n 10.000 FNV leden verzameld in en bij de Jaarbeurs in Utrecht. Ook de SP Culemborg was hier ruim vertegenwoordigd. Temeer omdat veel SP-ers ook FNV lid zijn was dit een uitgelezen kans om het protest tegen de kabinetsplannen te laten horen.

Lees verder

Pagina's