h
13 november 2013

landelijke demonstratie BASTA!

Op zaterdag 30 november zijn we van 11 tot 15uur samen met FNV leden in de Jaarbeurs in Utrecht bijeen om gezamenlijk ons protest te uiten over de bezuinigingen van het huidige kabinet.

We willen met zo veel mogelijk mensen samen komen om duidelijk te maken dat het zo echt niet langer kan. De ene bezuiniging is nog niet doorgevoerd of de volgende bezuiniging wordt al weer aangekondigd.

Lees verder
9 november 2013

Algemene beschouwingen SP 2014

De SP reageerde kritisch op de begrotingsplannen van het college. Fractievoorzitter Thijs Heemskerk vertelt ernstig ontevreden te zijn over de manier waarop het college de raad, inwoners en organisaties in de stad informeert. Ook vind hij dat dit college niet, zoals zij zelf vinden ‘scherp aan de wind stuurt’, maar juist te weinig visie en richtingsgevoel heeft.

Lees verder
8 november 2013

Motie SP over AVRI tarieven aangenomen

Op 7 november werd tijdens de begrotingsbesprekingen de motie van de SP, mede ingediend door CU, CDA, PvdA en GroenLinks en gesteund door de VDD, tegen de nieuwe AVRI tarieven unaniem aangenomen. De wethouder heeft nu als opdracht meegekregen om in december in het AVRI bestuur andere tarieven te bepleiten dan tot nu toe de bedoeling was. De vele honderden reacties via onze website en facebook gaf aan dat het onderwerp enorm leefde onder de bevolking. Binnenkort worden de handtekeningen aangeboden aan de voorzitter van de raad van bestuur van de AVRI.

Lees verder
6 november 2013

BASTA!

Op zaterdag, 30 november a.s. zijn we van 11:00  tot 15:00uur  met FNV leden in de Jaarbeurs te Utrecht bijeen om gezamenlijk ons protest te uiten over de bezuinigingen van het huidige kabinet.

Lees verder
31 oktober 2013

Forse stijging kosten afvalstoffenheffing

De SP is niet tevreden over het voorgestelde nieuwe tarievensysteem van de AVRI. Vorige week stond er een pagina grote advertentie van de AVRI in de Culemborgse Courant. Men wil overstappen op een methode van afvalstoffenheffing,  gebaseerd op een tarief per aangeboden  container/afvalzak restafval . Nu lijkt dat erg milieuvriendelijk en goed voor reductie van de afvalberg, maar als we verder kijken dan lijkt het toch meer op een verkapte forse verhoging van de lasten in een tijd van bezuinigingen en lastenverhogingen. De SP vindt dat geen goed idee en wil een bijstelling van dit systeem.
Teken de petitie: Actie AVRI tarieven

Lees verder
24 oktober 2013

Parkeren op het Sint Janskerkhof

Omwonenden van het Sint Janskerkhof zijn het niet eens met het plan van de gemeente om zo´n 80 parkeerplaatsen aan te leggen. Het  bewonerscomité wil dat het plan aangepast wordt. De SP ondersteund hun actie. De bewoners willen bij het kerkje een pleintje en vinden dat in het huidige plan het fietspad te dicht langs de voordeuren van de woningen word aangelegd. Minder parkeerplaatsen kan volgens de gemeente niet omdat men wil dat ieder parkeerterrein zichzelf afzonderlijk moet terug verdienen met inkomsten uit betaald parkeren. Steunfractielid Henk Witte vindt dat onzin. Parkeerbeleid in en rond de binnenstad dien je in zijn geheel te bekijken.

Lees verder
10 oktober 2013

Actie: Ouderen Nu !!

De SP voert de aankomende maand actie om aandacht te vragen voor de positie van ouderen. Het is nodig om ouderen de nodige zekerheid te geven over wat hun qua zorg, huisvesting en inkomen te wachten staat. In Culemborg  worden daarom deze maand 900 OuderenNU kranten onder ouderen verspreid. Ook worden er in Culemborg de aankomende maanden andere zorg acties gevoerd. Acties waarin wij als SP samen met u aandacht vragen voor het in stand houden en verbeteren van de zorg voor ouderen en andere inwoners. Heb je vragen of opmerkingen of een goed idee over hoe de zorg voor ouderen in Culemborg kan worden verbeterd, laat het ons weten!   

Lees verder
18 september 2013

Doe mee aan de OMMEZWAAI

De SP roept inwoners op om zaterdag naar Amsterdam te gaan om te demonstreren.  In Culemborg worden door de SP deze week honderden flyers verspreid om de zaterdag  georganiseerde dag van der ommezwaai in Culemborg onder de aandacht te brengen. Tientallen organisaties hebben onder het kopje "Stop de bezuinigen" het initiatief genomen om op 21 september om 13 uur samen te komen op het Beursplein in Amsterdam. Daarmee willen zij laten zien dat het anders kan en anders moet. Dat is heel waardevol. Het draagvlak voor deze coalitie van PvdA en VVD verdampt als sneeuw voor de zon. En het goede nieuws is: het alternatief krijgt van onderop vorm. Overal in het land komen mensen in beweging.  Iets dat zeker ook voor Culemborg geldt. Kom ook en laat weten dat ook in Culemborg steeds meer mensen een ommezwaai willen !

Lees verder
11 september 2013

Nieuw bestuur SP Culemborg

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van dinsdagavond 3 september j.l. is er een nieuwe bestuur gekozen voor de afdeling Culemborg.

Lees verder
7 september 2013

Parkeren op het sint Janskerkhof

Een paar maanden geleden kreeg de SP een noodkreet van een aantal bewoners van het Sint Janskerkhof. Dit is de plaats waar tot voor kort de inmiddels gesloopte school de Leilinden stond. De gemeente wil op deze locatie 80 betaalde parkeerplaatsen gaan realiseren.

Lees verder

Pagina's