h

Forse stijging kosten afvalstoffenheffing

31 oktober 2013

Forse stijging kosten afvalstoffenheffing

De SP is niet tevreden over het voorgestelde nieuwe tarievensysteem van de AVRI. Vorige week stond er een pagina grote advertentie van de AVRI in de Culemborgse Courant. Men wil overstappen op een methode van afvalstoffenheffing,  gebaseerd op een tarief per aangeboden  container/afvalzak restafval . Nu lijkt dat erg milieuvriendelijk en goed voor reductie van de afvalberg, maar als we verder kijken dan lijkt het toch meer op een verkapte forse verhoging van de lasten in een tijd van bezuinigingen en lastenverhogingen. De SP vindt dat geen goed idee en wil een bijstelling van dit systeem.
Teken de petitie: Actie AVRI tarieven

Wat is het geval? Naast de prijs per aangeboden container rest afval gaat u ook een vast bedrag betalen
aan het begin van het jaar. Nu betaalt men in een normale situatie 214, resp. 174 euro per jaar (grote resp. kleine grijze container) en dat wordt straks 125 euro vastrecht en 6 euro resp. 3,5 euro per aangeboden container restafval. In de situatie van normaal om de week aanbieden komt men dan uit op 125 euro + 26 x 6 = 281 euro! Een lastenstijging van 31% !

Voor mensen met een kleine container komt men uit op 125 euro + 26 x 3,5 = 216 euro. Een lastenstijging
van 24 %. Voor mensen op een flat blijft het tarief ongeveer gelijk. Een stijging van 3 % uitgaande van drie afvalzakken per week. De AVRI stelt dat u dat kunt reduceren door minder restafval aan te bieden, b.v. door het afval beter te scheiden . Om dat te bereiken moet men echter terug naar 14 of minder aanbiedingen of u moet genoegen nemen met een kleine container. Een
halvering dus van het aantal aanbiedingen. Dit vindt de SP veel te rigoreus en praktisch niet haalbaar. Beter is het om een tariefstructuur te baseren op b.v. het onderscheid tussen 1 of meer persoons huishoudens resp. flatbewoners. Dit scheelt ook kosten van administratie en apparatuur wat nodig zal zijn voor de bijhouden van het aantal aangeboden  containers/zakken. Daarnaast kan men denken aan
het stimuleren van afvalscheiding d.m.v. het bieden van kortingen. Die methode lijkt ons veel duurzamer.

De SP gaat deze week een motie indienen om de wethouder te vragen in het AVRI bestuur een bijstelling te bepleiten om deze lastenverzwaringen te voorkomen. Tevens start de SP een handtekeningactie op internet en in de stad.

Reacties

Volgens de Avri zijn mensen met een ondergrondse container goedkoper uit (hebben zij omgerekend) dan degene die containers bezitten. Maar waar moeten wij ons groen afval kwijt (etensresten, tuinafval en bladeren van de gemeente bomen die in de tuin waaien). Als wij die ook in de ondergrondse moeten gooien en 1,20 per zak moeten betalen zijn wij beduidend meer kwijt dan iemand die een groene container gratis kan aanbieden. Wij betalen nu aan vast recht net zoveel als iemand met een kleine container. Als je alles gaat omrekenen kom je er achter dat je echt niet goedkoper uit bent. En dan de kosten van de vuilniszakken die je er nog bij moet tellen. En er gaat echt geen 60 liter in een vuilniszak omdat je de zak dicht moet knopen om hem weg te gooien. Als de vergelijking niet duidelijk is wil ik het graag toelichten dus stuur dan een mailtje.

Ik heb een hele kleine tuin, de container stinkt al genoeg. Als ik hem maar eens per maand leeg, kan ik niet meer in de tuin zitten. Wij scheiden alles, maar elke 2 weken is echt het minimum met een gezin van 4. Bovendien vindt ik het onhygiënisch en niet buurvriendelijk om luiers en incontinentie materiaal niet elke twee weken te legen. Mijn buren zitten ook graag in hun tuin. Kun je voorstellen hoe dat is in de zomer met 30 graden? In Dreumel komt de GFT in de zomer elke week ipv elke twee weken , dat is nou eens service!

Wie betaalt nu wat, zou je je af kunnen vragen.
in april 2013 wordt nog met trots door Avri in de media verteld dat het verwerken (verbranden) van het grijze afval 70% goedkoper wordt per 2015. (zie
http://www.avri.nl/nieuws/2013-04-09/verwerking-restafval-bijna-70-goedkoper)
Het zou om een besparing gaan van ruim 3,5 miljoen euro. uitgaande van ca. 60.000 container-adressen (schatting) zou dit om een gemiddelde besparing gaan van ca. 60 euro per adres!! Daarbij komt nog dat er kosten zijn bespaard door de inzet van zogenaamde zijladers en door afname van het brandstofverbruik..
Ik begreep onlangs van een zijlader-chaufeur dat het afvalaanbod in een andere gemeente, waar het systeem al is ingevoerd, niet of nauwelijks is afgenomen. ik kan dit niet staven, maar het is toch een signaal.
Dus kosten voor de burgers gaan omhoog en de kosten voor de Avri dalen.
Waar blijft deze 'winst'?
Maar ja, het onderhoud van het gemeentelijk groen wordt tegenwoordig ook door de Avri gedaan. Misschien dat het daar in zit?
Heeft SP overigens al in ket kader van WOB een al uitgebreide financiële onderbouwing gevraagd aan de Avri ? ik ben wel benieuwd.

Reactie toevoegen

U bent hier