h

Parkeren op het Sint Janskerkhof

24 oktober 2013

Parkeren op het Sint Janskerkhof

Omwonenden van het Sint Janskerkhof zijn het niet eens met het plan van de gemeente om zo´n 80 parkeerplaatsen aan te leggen. Het  bewonerscomité wil dat het plan aangepast wordt. De SP ondersteund hun actie. De bewoners willen bij het kerkje een pleintje en vinden dat in het huidige plan het fietspad te dicht langs de voordeuren van de woningen word aangelegd. Minder parkeerplaatsen kan volgens de gemeente niet omdat men wil dat ieder parkeerterrein zichzelf afzonderlijk moet terug verdienen met inkomsten uit betaald parkeren. Steunfractielid Henk Witte vindt dat onzin. Parkeerbeleid in en rond de binnenstad dien je in zijn geheel te bekijken.

Woensdagavond 16 oktober was er voor de 3de keer een informatieavond voor de omwonenden van het Sint Janskerkhof over de aanleg parkeerplaatsen op de plaats waar tot voor kort de school “de Leilinden” heeft gestaan. Het was een druk bezochte bijeenkomst en
ook de SP was met twee personen vertegenwoordigd. Het bewoners comité van het Sint Janskerkhof heeft steun van de SP gevraagd en gekregen om te helpen bij het beoordelen van de plannen en het schrijven van
o.a. bezwaarschriften. De omwonenden maken vooral bezwaar tegen het grote aantal parkeerplaatsen. 40 tot 50 parkeerplaatsen vinden de bewoners acceptabel maar volgens de gemeente kan dit niet omdat dan
de parkeerplaats niet exploiteerbaar is. Volgens de SP is dit onzin. De gemeente gaat er van uit dat ieder parkeerterrein afzonderlijk zichzelf terug moet verdienen met de inkomsten uit betaald parkeren. De SP denk hier anders over en is van mening dat alle (betaalde)parkeerplaatsen gezamenlijk zo veel mogelijk kostendekkend moeten zijn. Hierdoor hoeft er  niet per parkeerterrein gekeken te worden of die kostendekkend is maar is het goed mogelijk om ook kleinere parkeerterreinen aan te leggen. Na de uitleg van de plannen waren veel van de bewoners niet tevreden met de antwoorden van de projectleider en waren een aantal bewoners ook beledigd door de houding van de aanwezige wethouder. Men vindt dat de gemeente hun
zorgen over het afsluiten van de twee ingangen van het Sint Janskerkhof nadelig is voor hun veiligheid. Na herhaandelijk aandringen beloofde de projectleider uiterlijk dat binnen 2 weken na de bijeenkomst het verslag van deze avond aan de bewoners en belangstellende verstuurd zal worden inclusief de datum wanneer de parkeervisie/-planning gepubliceerd wordt en de vergunning aangevraagd zal worden.

De SP fractie heeft inmiddels technische vragen gesteld over de aanleg van de 80 parkeerplaatsen. Onder  anderen ook over een archeologisch onderzoek  vanwege het historische karakter van het Sint  Janskerkhof. Volgens de gemeente was geen onderzoek nodig omdat de grond in het verleden al zo verstoord was dat er geen archeologische resten meer te verwachten waren. Het tegendeel is inmiddels gebleken en bij de eerste graaf werkzaamheden is een gedeelte van het oude kerkhof gevonden. Verdere graafwerkzaamheden worden nu begeleid door een archeoloog.

Reactie toevoegen

U bent hier