h

Ouderen weggestuurd door gemeente zonder wettig extraatje!

26 november 2014

Ouderen weggestuurd door gemeente zonder wettig extraatje!

Stel je eens voor. Via het nieuws hoor je dat ouderen met een laag inkomen, net als vorige jaren, van het rijk een tegemoetkoming krijgen aan het einde van het jaar. Het is weliswaar geen groot bedrag maar als je net rond kunt komen is zeker in december wat extra geld natuurlijk mooi meegenomen. Na wat navraag hoor je dat je naar de gemeente moet om een aanvraagformulier in te vullen. Je gaat begin november naar het stadskantoor in Culemborg. Daar krijg je te horen dat je het bericht niet goed begrepen hebt. Je moet je aanvraag bij de Sociale Verzekeringsbank doen. Maar als je die instantie belt, zeggen ze daar dat je niet bij hun moet zijn, maar toch echt je aanvraag bij de gemeente moet doen. Ondertussen ben je het dan wel zat om van het kastje naar de muur te worden verwezen. Is het soms de bedoeling dat als je in Culemborg woont, je dit extraatje niet krijgt?

Een terechte vraag want de gemeente had gewoon je aanvraag in behandeling moeten nemen. Pas nadat de SP daar contact over opneemt met de gemeente geeft men na enig tegensputteren toe dat er een fout werd gemaakt. Ouderen kunnen zich alsnog met hun aanvraag bij de gemeente melden.

Maar ondertussen: wat doet de gemeente met de aanvragen van inwoners die zij eerder ten onrechte hebben weggestuurd? Het blijkt dat men ook heeft verzuimd om hun namen te noteren. Zij zullen dus zelf opnieuw contact moeten opnemen met de gemeente! Dat moeten de betrokkenen dan wel heel snel doen, want eigenlijk is 1 december de sluitingstermijn voor het doen van een aanvraag.

De SP vindt dit echt te gek voor woorden dat ouderen in onze gemeente zo behandeld worden. Juist in een tijd dat er zo veel verslechtert op het gebied van zorg en armoedebeleid zou de gemeente zo zorgvuldig mogelijk te werk moeten gaan.

De SP heeft meteen het college gevraagd om uit te leggen hoe dit heeft kunnen gebeuren en wat zij gaan doen om te voorkomen dat er vaker dit soort fouten worden gemaakt. Wat wij echter minstens zo belangrijk vinden is, wat het college gaat doen om te zorgen dat wie er recht op heeft alsnog zijn extraatje ontvangt!

Ook dit jaar hebben 65 plussers die minder dan 110 procent van het minimumloon ontvangen recht op een Eenmalige Koopkracht Toeslag (EKKT). Een extraatje namens het rijk voor mensen met een laag inkomen. Zij krijgen aan het einde van het jaar 50, 70 of 100 euro. Hoe hoog dat bedrag is hangt af van hun (samen-)woonsituatie. Ouderen met een aanvullende inkomensvoorziening (AIO) krijgen dit geld automatisch via de sociale verzekeringsbank. Dat geldt echter niet voor alle andere ouderen met een laag inkomen. Die moeten een aanvraag doen bij de gemeente.

In Culemborg werden deze ouderen, die soms met de nodige schroom bij de gemeente aanklopten, ten onrechte weggestuurd. Zij kregen te horen dat zij hun aanvraag bij de sociale verzekeringsbank moesten doen.

Wij vinden dit een signaal, dat er nog veel te verbeteren is bij de uitvoering van het minimabeleid in Culemborg. Wij zullen de komende maanden het minimabeleid en de uitvoering ervan kritisch blijven volgen.

Doordat de SP fractie artikel 41 vragen hierover heeft gesteld wordt de inschrijfdatum voor deze toeslag verlengd tot vrijdag, 19 december 2014. Ga uw toeslag halen!!

U bent hier