h

Adviescommissie ''Sterk Bestuur'' staat op lemen voeten.

28 november 2014

Adviescommissie ''Sterk Bestuur'' staat op lemen voeten.

In opdracht van provincie en de landelijke overheid heeft de afgelopen maanden de commissie Sterk Bestuur in het Rivierenland onderzoek gedaan naar hoe de gemeentes beter bestuurd kunnen worden. Deze commissie wordt geleid door Fred de Graaf (voormalig voorzitter 1e kamer). Op maandag 24 november werd het advies van de commissie Sterk Bestuur besproken met gemeenteraadsleden en de burgemeesters van de tien gemeentes. De commissie vindt dat er ''met urgentie en grote voortvarendheid'' begonnen moet worden met een herindeling van de gemeentes en dat dit de enige manier is om het bestuur in de regio voldoende te versterken.

Hun motieven om dit voor te stellen zijn:

- De huidige samenwerking van de gemeentes in de regio Rivierenland heeft in zijn huidige vorm geen toegevoegde waarde en kan worden opgeheven.

- Voor de korte termijn zullen de gemeenten samen met de provincie het strategisch ‘tekort’ moeten gaan vullen.

- Voor de middellange termijn is een herindeling onvermijdelijk

- De herindeling die het meest voor de hand ligt is naar drie gemeenten:

1) De Bommelerwaard,

2) het gebied Lingewaal, Neerijnen, Geldermalsen en Culemborg,

3) Tiel, Buren en Neder-Betuwe

Het bleek al snel dat vrijwel alle gemeentes het niet met het advies eens zijn. Sommige gemeentes willen niet herindelen en willen liever de huidige regionale samenwerking of in het bijzonder de ambtelijke samenwerking tussen Culemborg, Tiel en Geldermalsen verder uitbreiden.

Later op de avond werd de sfeer steeds grimmiger. De commissie Sterk Bestuur wilde niet ingaan op vragen en al helemaal niet op suggesties om andere varianten in haar advies op te nemen. De meeste raadsleden gaven aan dat zij het niet met het advies van de commissie Sterk Bestuur eens zijn. Na circa anderhalf uur heen en weer gepraat leidde dit er toe dat de gehele delegatie van de gemeente Culemborg, gevolgd door andere raadsleden opstapte als protest. Wij vinden dat de commissie zich eerst minder als een dirigent en van bovenaf zaken ''dwingend'' voorschrijvend zal moeten opstellen, wil een verder gesprek zinvol zijn.

De SP Culemborg is nog steeds tegen dit soort herindelingen. Wij willen daar alleen mee instemmen als de meerderheid van de inwoners van een gemeente dat zelf te willen. Als nadeel zien wij vooral dat in gemeentes met meer dan vijftigduizend inwoners deze inwoners nog minder te zeggen krijgen over hun eigen wijk en leefomgeving. Wij zijn van plan dit standpunt op korte termijn onder de aandacht van Provinciale Staten, de landelijke politiek en vooral de inwoners te brengen. Wij willen verder, dat het als het zo ver komt, de inwoners via een referendum kunnen laten weten wat zij van het plan tot herindeling vinden.

Thijs Heemskerk, fractievoorzitter SP afd. Culemborg

Reactie toevoegen

U bent hier