h

Conferentie SP Gelderland gehouden in Zutphen

1 november 2014

Conferentie SP Gelderland gehouden in Zutphen

Zaterdag 25 oktober werd de SP conferentie over de naderende Provinciale Staten verkiezingen gehouden. Circa 80 stemgerechtigde afgevaardigden van de 21 SP afdelingen in  Gelderland kwamen in Zutphen bij elkaar. Op de conferentie werd gedebatteerd over het programma, campagne en de kandidatenlijst voor de Provinciale Staten verkiezingen die in maart 2015 worden gehouden. Er wordt vrijwel unaniem besloten om geen lijstverbindingen aan te gaan. De kandidatenlijst wordt zonder wijzigingen vastgesteld.

Dat betekent dat uit onze afdeling Heidi Roeterdink (13), Thijs Heemskerk (14) en Yassin Dagdag (33) op de lijst zijn geplaatst. Ook werd na het nodige debat het programma ‘Ideeën voor Gelderland’ vastgesteld. In dat programma staat dat de SP in de komende jaren 1 miljard in de Gelderse samenleving wil investeren. De SP wil dat geld vooral gebruiken voor duurzame en sociale woningbouw, openbaar vervoer, de natuur en werkgelegenheid.

De SP wil dat de provinciale overheid zich in gaat zetten voor kleinschaligheid in plaats van schaalvergroting en op kwaliteit in plaats van kwantiteit.

Op de conferentie werd over ongeveer 15 wijzigingsvoorstellen gestemd en er werden er ook een vijftal aangenomen. Een belangrijke aanpassing is, ook voor Culemborg, dat nu in het programma staat dat de SP wil dat busvervoer gratis wordt voor jongeren en 65 plussers in heel Gelderland. Ook zal de SP voorstellen dat er extra geld wordt vrijgemaakt voor de bibliotheek (o.a. via bibliobussen en op scholen) en voor plaatselijk welzijnswerk in onze afdelingsgebieden.

De verkiezingen in maart zijn niet alleen van belang voor het bestuur van Gelderland, maar via deze verkiezingen wordt er ook een nieuwe Eerste Kamer (onze senaat) gekozen. PvdA en VVD hebben daar nu géén meerderheid. Zij kunnen echter, na het nodige onderhandelen, een meerderheid bereiken door de ''gedoogpartners'' van D66, CU en SGP.

Het wordt spannend of dat ook na de verkiezingen zo blijft. Dit is een belangrijke reden om in maart SP te gaan stemmen, zodat we meer invloed kunnen uitoefenen op het doorgaan of afwijzen van kabinetsvoorstellen. Ga dus SP stemmen, laat uw stem NIET verloren gaan!

U bent hier