h

Van Onderen!

30 januari 2015

Van Onderen!

Van bovenaf plannen doordrukken zonder naar betrokkenen te luisteren  is iets dat in de politiek nog steeds vaak gebeurd. Dat geldt momenteel bijvoorbeeld voor het plan om Culemborg te fuseren met Geldermalsen, Neerijnen en Lingewaal. Toen eind 2014 de commissie Sterk Bestuur Culemborg bezocht, spraken alle fracties zich uit tegen een herindeling.

De commissie kwam echter toch met het advies voor een herindeling, waarbij gemeentes ontstaan van minstens 70.000 inwoners. De SP is tegen deze herindeling. Dat vindt de SP overigens niet omdat wij tevreden zijn met hoe gemeentes en vooral de regio nu bestuurd worden. Er kan en moet inderdaad aan de bestuurstijl nog veel versterkt worden.

Wat vooral beter moet is luisteren naar inwoners en hun meer invloed geven bij het nemen van belangrijke besluiten. Een supergemeente zal naar onze mening eerder slechter dan beter zijn vanwege de grote afstand tussen gemeentehuis en inwoners. De SP wil daarom in ieder geval dat bij een herindeling inwoners via een referendum het laatste woord krijgen.

Het plan om tot grotere gemeentes te komen is een plan dat, zonder dat inwoners of de meeste gemeentes daarom vroegen, door rijk en provincie van bovenaf wordt doorgedrukt. Het plan is bedacht door minister Plasterk. Hij wil kleinere gemeentes samen voegen tot gemeentes met minstens 70.000 inwoners. De Gelderse coalitie (VVD, PvdA, CDA & D66) hebben daar wel oren naar. Ondanks protesten van de Gelderse SP werd de commissie 'Sterk Bestuur' opgericht. Officieel onderzoekt die commissie de bestuurskracht van gemeentes. Toen eind 2014 de commissie Culemborg bezocht, spraken alle fracties zich uit tegen een herindeling. De commissie kwam echter toch met het advies om de gemeentes Culemborg, Geldermalsen, Neerijnen en Lingewaal te fuseren.

De commissie liet vervolgens duidelijk merken dit advies niet te willen bespreken.

Wij vonden het hartverwarmend dat alle aanwezige raadsleden uit Culemborg toen letterlijk de commissie de rug toe keerden! Als SP verzetten wij ons immers al jaren tegen dit soort bestuur. De raad heeft vervolgens per brief aan de provincie gevraagd om de commissie Sterk Bestuur van haar taken te ontheffen. In Culemborg wil de raad in plaats hiervan in discussie met inwoners en buurgemeentes hoe het lokale bestuur versterkt kan worden.

Inmiddels is er meer dan een maand verstreken en heeft de provincie nog steeds niet gereageerd. Wel werd er volgens de provincie een 'goed' gesprek met de burgemeesters uit onze regio gevoerd. De Gelderlander schrijft, dat de provincie de indruk heeft dat alle burgemeesters van mening zijn opnieuw te willen praten met de commissie. Het eerdere advies gaat daarbij zeker niet van tafel. Je vraagt je dan wel af wat de burgemeester van Culemborg gezegd heeft namens onze raad en inwoners!

Een gemiste kans volgens de fractievoorzitter van de SP, Thijs Heemskerk, in Culemborg. Als je echt een sterker bestuur wilt dan is het vooral belangrijk om meer ruimte te bieden aan inwoners en te streven naar een beter luisterend bestuur! De kans is anders groot dat een supergemeente de afstand tot de inwoners nog verder vergroot. De Gelderse SP heeft (tevergeefs) gevraagd dat inwoners gemeenten bij herindelingen via een referendum het laatste woord krijgen.

Als SP zullen we verder ook in Culemborg blijven strijden voor een beter bestuur. Wij willen er voor zorgen dat inwoners het laatste woord krijgen bij een herindeling. Daarvoor is het om te beginnen nodig dat er een gemeentelijke verordening komt om een referendum te kunnen houden. Culemborg, maar ook veel andere gemeentes in de regio, hebben momenteel niet een dergelijke verordening. Dat is een extra blokkade om uw stem te laten horen over belangrijke kwesties. Wij willen zo veel  mogelijk gemeenteraden in de regio laten besluiten een referendumverordening in te stellen.

U hebt dus alleen op 18 maart de mogelijkheid om uw stem te laten horen. Ga dus stemmen!

Reactie toevoegen

U bent hier