h

De Gelderse SP wil ook meer betekenen voor Culemborg

16 oktober 2014

De Gelderse SP wil ook meer betekenen voor Culemborg

Wat er op politiek gebied speelde in de Provinciale Staten was de afgelopen jaren iets dat buiten het gezichtsveld van de meeste leden van onze afdeling bleef. Dat is voor een deel ook wel te begrijpen. De meeste inwoners van Culemborg denken als het om een grote stad gaat nu eenmaal eerder aan Utrecht dan aan onze eigen provincie hoofdstad. Bovendien is wat de provincie doet ook lang niet altijd even zichtbaar in kleine steden omdat de meeste zaken via de regio worden afgehandeld. Dat gold de afgelopen jaren ook vaak voor de Gelderse SP fractie. Er was wel af en toe contact met onze afdeling, maar de meeste aandacht ging uit naar wat er in de stadsregio Arnhem-Nijmegen speelde.

Daarin lijkt nu verandering in te komen. Op het conferentie van de Gelderse SP afdelingen was sterker dan ooit te horen dat afdelingen uit de Achterhoek, Veluwe en Rivierenland meer aandacht vroegen voor wat er in hun gewest speelt. Gelukkig werd er naar dit geluid geluisterd. Zo werd op voordracht van de regio in West Gelderland ook de Culemborgse fractievoorzitter aan de programmacommissie toegevoegd.

De programmacommissie is vervolgens deze zomer in onze en alle andere regio's op bezoek geweest. De input die tijdens deze bezoeken werd ontvangen is verwerkt in het concept verkiezingsprogramma (zie www.spnet.nl). Daarin valt in de inleiding te lezen dat de SP meer respect wil voor het kleine en het kleinschalige. Er wordt onder meer voorgesteld om kleinschalige (boeren)bedrijven te steunen, buslijnen en bibliobussen te behouden en geld uit te geven aan trapveldjes in plaats van dure topsportaccommodaties. Kortom de SP vindt het de taak van de provincie om juist het kleinschalige en plaatselijke, het soms nog kwetsbare, te stimuleren en beschermen.

Zo zien wij veel mogelijkheden om Gelderland een stuk mooier, menselijker, groener en innovatiever te maken. Op onze ledenavond van 8 oktober hebben we dit concept programma en kieslijst besproken.

De uitkomsten van deze bespreking gaan we op 25 oktober met de andere Gelderse SP-leden afdelingen bespreken. Op die dag zullen ook de kieslijst en het verkiezingsprogramma voor de Statenverkiezingen worden vastgesteld.

Op de concept kieslijst staan overigens dit maal ook drie leden van onze afdeling. Op plek nummer 13 Heidi Roeterdink (Tiel), op plek 14 Thijs Heemskerk (Culemborg) en op plek 33 Yassin Dagdag (Culemborg).

Voor de volledige concept verkiezingsprogramma, concept kandidatenlijst en procedure ivm de komende regioconferentie, login met je lidnummer en postcode op www.spnet.nl.

 

U bent hier