h

Toch een 'Ambachtsschoolpad'

30 januari 2015

Toch een 'Ambachtsschoolpad'

De voormalige ambachtschool aan de Willemslaan, oud locatie van Lek en Linge, is inmiddels gesloopt. Op die plek wordt nu ijverig gebouwd aan een nieuw woon/zorg complex en woningen.  

Voormalige leerlingen en docenten van de school wilden echter dat er iets zou gebeuren om de herinnering aan de onderwijshistorie van de plek levendig te houden, Het liefst wilde men dat terug zien in een straatnaam.  Op formele gronden werd echter door de straatnamencommissie onder voorzitterschap van onze burgemeester een andere straatnaam voorgesteld en werden de initiatiefnemers verwezen naar de mogelijkheid van een formele bezwaarprocedure.  

De SP vindt echter dat als iets zo leeft bij veel inwoners je serieus naar hun wensen moet luisteren en best minder formeel behoort te reageren. Op grond van de gesprekken die met het leden van de actiegroep werd gevoerd heeft de SP fractie samen met de CU een motie ingediend. In deze motie  wordt gevraagd om door middel van straatnaamgeving of anders door het plaatsen van een informatiebord, een kunstwerk of andere passende uiting de onderwijshistorie vorm te geven. De motie werd unaniem door de raad aangenomen.

Wij feliciteren de inwoners die zo vasthoudend actie gevoerd hebben om dit te bereiken met dit succes. Een succes waar overigens alle inwoners van Culemborg tevreden over mogen zijn omdat de raad dit keer gelukkig heeft laten zien wel bereid te zijn te luisteren naar de wensen van volhardende inwoners.

 

Reactie toevoegen

U bent hier