h
16 november 2015

Interim Raadslid Antoon van den Elzen

Foto: SP

Voorafgaande aan de begrotingsbehandeling op 5 november is de heer Antoon van den Elzen geïnstalleerd als interim raadslid voor de SP. Dit ter vervanging van mevrouw Lily Amani-Ayan die zwangerschapsverlof opneemt.

Lees verder
11 november 2015

Kostendelersnorm kan tot wanhoop leiden

De kostendelersnorm die ingevoerd is door de huidige VVD en PvdA regering, betekent dat als je een woning deelt met andere volwassenen, je uitkering wordt aangepast. Hoe meer personen van 21 jaar of ouder in je woning, hoe lager de uitkering die je zal ontvangen. Het kabinet vindt namelijk dat als er meer personen in je woning wonen, je de woonkosten wel kan delen. Vandaar de naam kostendelersnorm.

Lees verder
5 november 2015

Armoede in Culemborg groeit

Het aantal mensen voor wie het nodig is om een bijstandsuitkering aan te vragen is het afgelopen jaar niet afgenomen. Er wordt ook meer door inwoners een beroep gedaan op bijzondere bijstand, schuldhulpverlening en andere minimaregelingen. Ook zijn er meer mensen die zijn aangewezen op voedselhulp bij de voedselbank en de voedselgroep. Het college had dit blijkbaar niet zien aankomen. Het gevolg is dat de gemeente verplicht is om tonnen meer dan begroot aan bijstandsuitkeringen en minimaregelingen uit te keren. Het college wil volgend jaar dit soort overschrijdingen voorkomen en terugdringen. Dat gebeurd dus niet door er op basis van de feiten van uit te gaan dat er in 2016 meer geld en ondersteuning nodig zal zijn. In tegendeel: in plaats daarvan wil men minder geld uitgeven door te ontmoedigen dat mensen een uitkering aanvragen. Men wil ook gaan stimuleren om mensen zo ver te krijgen dat zij aankloppen bij ''familie of vrienden''.

Lees verder
24 oktober 2015

Heftige reacties vanwege komst vluchtelingen

In Culemborg en omgeving wordt sterk verschillend gereageerd op het nieuws dat regio Rivierenland de komende jaren extra asielzoekers zal opnemen. In Tiel verschenen bijvoorbeeld op een viaduct leuzen als "vluchtelingen niet welkom en de grenzen dicht". Op de Facebook site van ''Culemborg politiek'' verschenen ook verschillende berichten. Daar werd een enquête  gehouden met als vraag, "Willen Culemborgers meer asielzoekers ?''. Op deze nogal ongenuanceerd gestelde vraag antwoorden veel bezoekers van deze site "NEE, we doen al genoeg".

Lees verder
23 oktober 2015

Liever in het openbaar!

De SP heeft altijd gevonden dat het goed is om zoveel mogelijk in de openbaar te vergaderen. Daar hoort ook bij dat zo min mogelijk informatie als ''vertrouwelijk'' of ''geheim'' wordt ingedeeld. De SP is niet voor niets tegen ''achterkamertjes'' geregel. Wij vinden dat iedereen gewoon recht heeft op zoveel mogelijk ter zake doende informatie. Over bijvoorbeeld de nieuwbouw in Parijsch, de Redichemse Waard of de vaststelling van de leges. 

Lees verder
28 september 2015

Spannende voorbereiding op XXI SP Congres op 28 november 2015 in Utrecht

U heeft het waarschijnlijk al gehoord, gezien en gelezen. De SP is landelijk druk bezig met het uitzetten van de koers voor de aankomende jaren. Belangrijke vragen hierbij zijn, met welke partijen en organisaties de SP wil gaan samenwerken. In de pers wordt nog al eens de indruk gewekt dat het nu "rommelt binnen de SP" alsof er sprake is van verschillende sterk uiteenlopende stromingen binnen de partij. Dat beeld is nogal overtrokken.

Lees verder
16 juni 2015

Hoezo ander beleid of solide financiën? Blijkbaar niet in Culemborg!

Culemborg heeft sinds een halfjaar een nieuw coalitie. Het college heeft inmiddels laten weten via de Perspectieven Nota wat de belangrijkste plannen voor 2016 zijn. Wat opvalt, is dat men vooral meer geld gaat uitgeven op het stadskantoor. Om te beginnen aan een vierde wethouder. Ook wil men de bezuiniging op het verminderen van het aantal ambtenaren terugdraaien. Verder is het enige nieuwe plan waar men geld aan wil besteden: het aanstellen van een ''city manager''. Een functionaris die in feite ambtelijk werk zal doen. Er ontbreekt echt nieuw beleid en is men zeker niet bereid om extra geld te reserveren voor armoede- of werkloosheidsbeleid of het ondersteunen van degenen die zorg nodig hebben. Nog kwalijker is dat men de voorgestelde begroting (net) sluitend hoopt te krijgen door een nieuwe belasting op te heffen, in het bijzonder, op elektriciteitsleidingen. Zelfs dan is de begroting alleen sluitend te krijgen als men alle bezuinigingen op tijd rond weet te krijgen. Hoezo, solide financiën vraag je jezelf dan af en wie krijgt straks de rekening gepresenteerd als men het huishoudboekje niet op orde weet te krijgen? Zijn dat dan weer de meest kwetsbare inwoners en instellingen in onze stad?

Lees verder
3 juni 2015

Politiek WeesCafé met Jan Burger

Jan Burger, SP-wethouder in Wijk bij Duurstede, komt vertellen over hoe het college daar geprobeerd heeft de stad aantrekkelijk te maken. Hij gaat zondag 7 juni in gesprek met onder meer raadsleden en plaatselijke ondernemers. Jan is een van de oprichters van de SP afdeling Culemborg en was geruime tijd raadslid en later wethouder voor de SP in Culemborg.  

Lees verder
3 juni 2015

Steun actiegroep OV4DaMu

Foto: SP

OV4DaMu heeft op 2 juni 2015 in de Tweede Kamer (op de foto met Jasper van Dijk, SP Kamerlid) een petitie aangeboden voor de invoering van een OVstudentenkaart voor jonge dans-en muziektalenten in de vooropleidingen van ballet- en dansopleidingen en conservatoria. Initiatiefnemer van de actiegroep is stadsgenoot Stefan Flos, die ook al jaren een actief SP lid is.

Lees verder
3 juni 2015

Culemborgse Jongerenraad

Foto: Bas van Hees

Mag ik mij voorstellen: mijn naam is Bas van Hees. Ik ben 16 jaar en in het dagelijks leven op Lek en Linge 'Onderwijs Ondersteunende Leerling Vmbo Theoretische Leerweg'. Een hele mond vol. Het is te vergelijken met de MAVO. Ik ben redactielid van de web krant van Lek en Linge en redactielid Relaks (van het LAKS) en ik ben lid geworden van ROOD, afdeling SP Culemborg.

Lees verder

Pagina's