h

Liever in het openbaar!

23 oktober 2015

Liever in het openbaar!

De SP heeft altijd gevonden dat het goed is om zoveel mogelijk in de openbaar te vergaderen. Daar hoort ook bij dat zo min mogelijk informatie als ''vertrouwelijk'' of ''geheim'' wordt ingedeeld. De SP is niet voor niets tegen ''achterkamertjes'' geregel. Wij vinden dat iedereen gewoon recht heeft op zoveel mogelijk ter zake doende informatie. Over bijvoorbeeld de nieuwbouw in Parijsch, de Redichemse Waard of de vaststelling van de leges. 

De SP heeft daarom op de raadsvergadering van 15 oktober j.l. een oproep gedaan om nu eindelijk in Culemborg met heldere procedures te komen. Zo willen we bereiken dat, juist voor u als inwoner, duidelijk is waarom alléén strikt bepaalde informatie niet openbaar is. Ons doel daarbij blijft natuurlijk dat Culemborg  zo veel mogelijk in openbaarheid bestuurd wordt. Een oproep die gelukkig niet aan dovemansoren gericht bleek en na wat overleg door alle andere politieke partijen gesteund werd.

Aan het begin van deze raadsperiode was de SP hoopvol. Alle partijen hadden immers beloofd dat zij de bestuursstijl wilden verbeteren. Dan zou je toch denken dat er dan zo min mogelijk zaken en bijeenkomsten ''vertrouwelijk'' worden gemaakt.

Er zijn zaken die vanwege de inhoud niet openbaar behandeld kunnen worden.  Goede voorbeelden zijn als het de politieonderzoeken betreffen of zaken rond de openbare orde. Vertrouwelijkheid of geheimhouding kan ook gelden als het om de prijsstellingen bij aanbestedingen gaat. In de praktijk zie je echter te vaak dat ook in andere gevallen besloten wordt om zaken niet openbaar te maken.

De SP fractie denkt daarbij dan (bijvoorbeeld) aan het voorstel om de erfpacht constructie van de Redichemse Waard aan te passen. Een andere voorbeeld is de soms schimmige verhouding tussen gemeente en Van Mourik in de CV Parijsch, of de berekening van bouwleges. 

Het blijkt dan steeds weer dat de gemeente wat betreft openbaarheid niet via duidelijke procedures of criteria werkt. Zo blijkt men op het stadskantoor te werken met allerlei soorten aanduidingen om beleid geheim te maken. Wat voorbeelden zijn aanduidingen zoals: ''geheim'', ''vertrouwelijk'' en ''zeer vertrouwelijk'' die worden gebuikt. De wet (openbaar bestuur) kent op dat gebied aanduidingen die niet in overeenstemming zijn met het gebruik door de gemeente!

Dat geldt eigenlijk ook voor de verdere procedures. De SP vindt dat college en raad gewoon kunnen verwijzen naar een artikel in de wet ''openbaarheid bestuur'' om hun besluit om iets niet openbaar te maken te onderbouwen. Bij het college zie je vaak dat het eenvoudige feit dat niet alleen de gemeente maar bijvoorbeeld een bedrijf een belang heeft, al reden is om iets niet openbaar te maken! (Terwijl de aanbestedingen WEL openbaar zijn!)

Je vraagt je af waarom in andere gemeentes een goed ''reglement van orde'' wel duidelijkheid geeft en dit in Culemborg blijkbaar niet vanzelfsprekend is.  

Gelukkig blijken de aanhoudende vragen toch effect te hebben. Inmiddels zijn ook de andere partijen wakker en alert geworden.

De SP kreeg daarom van alle fracties steun voor hun oproep aan het college om heldere regels over geheimhouding en vertrouwelijkheid op papier te zetten.

Reactie toevoegen

U bent hier