h

We Gaan Het (Echt) Doen!

8 december 2015

We Gaan Het (Echt) Doen!

Foto: SP

Dan was er zaterdag, 28/11, eindelijk het lang verwachte 21e  SP-congres in De Fabrique in Maarssen. Op dit Congres namen we afscheid van Jan Marijnissen, die van 1988 af met niet aflatende inzet de SP van een splintergroepje tot deze niet meer weg te cijferen partij heeft gemaakt en die terecht de Gouden Tomaat kreeg opgespeld. En dan is het weer typisch de SP dat Emile Roemer die gouden tomaat ook opspelde op de trui van een aktieve Sp-er uit Boxtel, die zich lange jaren, en nog, voor de partij inzet.

Foto: SP

Door het vertrek van Jan moesten de meer dan negenhonderd afgevaardigden een opvolger(ster) kiezen. Met ruim 500 stemmen werd Ron Meyer uit Heerlen onze nieuwe partijvoorzitter, maar zijn tegencandidate Sharon Gesthuizen kreeg toch ook ruime steun.

Foto: SP

Heel veel tijd werd besteed aan het vaststellen van de resolutie ‘Wij gaan het doen’. Het ontwerp daarvan werd al uitvoerig besproken in de afdelingen (ook in Culemborg) en op de Regioconferenties (waar we de meningen van andere afdelingen hoorden). Uit al dat overleg kwam een nieuwe sterk gewijzigde resolutie te voorschijn, waarop nog weer ruim 200 amendementen werden ingediend. Vele daarvan werden alsnog overgenomen zodat maar over de helft daarvan moest worden gestemd. Uiteindelijk werden er nog twee aangenomen waaronder de ook door Culemborg gesteunde motie waarin werd opgeroepen tot strijd voor duurzame ontwikkeling, voor het behoud van de aarde.

Nu lijkt het of het een tamelijk droge bijeenkomst was maar het tegendeel is waar. Al direct bij binnenkomst was er jazzy muziek door een enthousiaste groep (o.m. het van Bots afkomstige ‘Er is genoeg voor iedereen’). Er was de heel bijzondere entourage van de fabriek; er waren grote videoschermen waardoor iedere spreker goed te volgen was (en het viel op hoe goed de meesten van hen hun voorstellen wisten te verdedigen); er was de prima catering; er was Jan Rot met zijn actuele strijdliederen. En tenslotte werd een aantal moties over actuele vraagstukken vastgesteld waarin o.m. de Sp-ers werden opgeroepen voorop te blijven gaan in de strijd tegen oorlog en onderdrukking.

Er wordt veel van de SP-ers gevraagd maar wie zou zich niet willen inzetten op weg naar een samenleving waarin de menselijke waardigheid en gelijkwaardigheid samen met de solidariteit tussen de mensen het doel zijn?

--Wijnand Thoomes

U bent hier