h

SP initiatiefvoorstel jongeren aangenomen!

3 november 2014

SP initiatiefvoorstel jongeren aangenomen!

Tijdens de raadsvergadering van 30 oktober werd het initiatiefvoorstel aangenomen dat de SP heeft ingediend. De SP is blij met dit succes omdat de SP fractie veel tijd aan dit belangrijke onderwerp en voorstel heeft besteed.

Vrij snel na de gemeenteraadsverkiezingen die in maart werden gehouden is de SP aan de slag gegaan met een aantal punten die in ons verkiezingsprogramma staan. Dat geldt bijvoorbeeld voor extra aandacht voor de werkloosheid onder jongeren en een andere aanpak van overlast gevende jongerengroepen.

De nodige gesprekken werden gevoerd met jongeren die tot deze groep behoren door de SP. Daarnaast werd er ook gesproken met o.a. medewerkers van de politie, ElkWelzijn en het Culemborgs Participatie Huis (CPH).

Voor de SP werd al snel duidelijk, dat als je wilt dat de overlast van hangjongeren minder wordt, je meer moet doen dan alleen meer camera's plaatsen en straatcoaches inzetten.

Steunfractielid Yassin Dagdag zegt hierover: “Als je echt iets wil veranderen bij jongeren die veel op straat rondhangen, moet je iets doen aan hun vooruitzichten en hun kansen. Vanwege de hoge werkloosheid zien veel jongeren te weinig of géén kansen voor zichzelf. Dat is begrijpelijk als je steeds afgewezen wordt wanneer je solliciteert en je ziet dat het ook niet lukt om een baan te vinden bij anderen die je kent. Dat geldt des te sterker als je thuis, of in je buurt, weinig voorbeelden ziet van hoe je wél maatschappelijk succesvol kunt zijn via een baan of opleiding. Je wordt zo onvoldoende gestimuleerd door een gebrek aan goede voorbeelden.”

De SP vindt dat als je de overlast en onveiligheid op straat wilt aanpakken, je ook aandacht moet besteden aan de achterliggende oorzaken.

De SP heeft in juli dit voorstel ingediend, samen met de PvdA, CU en het CDA, om maximaal 80.000 euro te besteden aan een project om de veiligheid in Culemborg te vergroten. Het doel van het project is om een groep van 6 tot 10 jongeren op te leiden en werkervaring te laten doen. Samen met de jongeren kan gekozen worden voor een passende opleiding in de beveiliging of een ander beroep gericht op de jongerenproblematiek.

Fractieleider Thijs Heemskerk ziet daarin meer voordelen. “Juist jongeren weten als géén ander wat er speelt op straat en wat er leeft onder jongeren. Bovendien kunnen de jongeren die opgeleid worden een voorbeeld functie vervullen voor andere jongeren en voor de (buurt-)bewoners. Ze kunnen laten zien dat als je echt voor een andere toekomst wil kiezen, je met ondersteuning van de gemeente, dus de gemeenschap, kunt slagen. Ook wordt duidelijk dat jongeren met de juiste begeleiding ook een bijdrage kunnen leveren aan een veiliger samenleving.

Vrijwel alle raadsleden hebben uiteindelijk voor het voorstel gestemd. De SP is blij dat er in de raad brede steun was voor dit plan.”

De SP hoopt dat het project nu snel van start kan gaan. We rekenen er op dat het CPH, ElkWelzijn, de politie en de deelnemende jongeren hun uiterste best zullen doen om het project tot een succes te maken.

U bent hier