h

Culemborg in de fout met huishoudelijke hulp

14 september 2016

Culemborg in de fout met huishoudelijke hulp

Landelijk voert zo'n 77 procent van de gemeenten als het om de thuiszorg gaat "juridisch fout of zeer discutabel beleid" uit. Dat stelt FNV Zorg en Welzijn afgelopen dinsdag op basis van onderzoek onder alle 390 gemeenten. Dat geldt helaas volgens het rapport ook Culemborg.

Het college geeft weliswaar nu toe dat ze te gemakkelijk bezuinigd hebben op de thuiszorg. Ze geven toe dat ook in Culemborg de toekenning van het aantal uren onvoldoende en niet objectief onderbouwd is . Ze kunnen overigens ook nauwelijks anders dan hun beleid aanpassen gezien de bindende afspraken door de Centrale Raad van Beroep (CrvB). Dat is ook de mening van Staatssecretaris Martin van Rijn. Hij heeft vorige week de Tweede Kamer beloofd in te grijpen bij gemeenten die hun beleid omtrent thuiszorg niet (snel genoeg) op orde hebben. 

Ongeveer drie maanden na de uitspraak van de CRvB komen de regiogemeenten met een informatienotitie. De titel maakt meteen duidelijk dat men nu niet echt voortvarend bezig is. 

Wat dacht u van : ‘Tijdelijk beleid na uitspraak CRvB over Huishoudelijk Hulp’. In de notitie staat vervolgens te lezen dat Culemborg en de regiogemeentes in samenwerking met een extern bureau een nieuw normenkader gaat ontwikkelen. Dat nieuwe beleid moet vernieuwend zijn omdat men vooral binnen het budget willen blijven.

Dat is natuurlijk beslist prachtige bestuurlijke taal. Voor medewerkers in de thuiszorg en zorgontvangers is het echter geen goed nieuws. Het betekent opnieuw een lange periode van onduidelijkheid over wat eigenlijk vanzelfsprekend zou  moeten zijn; gewoon duidelijk weten waar je aan toe bent met betrekking tot de thuiszorg. Daar hoort wat de SP betreft ook bij de nodige ruimhartigheid en “oog voor wat er speelt” bij . Veel mensen die thuiszorg ontvangen of hun mantelzorgers doen niet zo hun beklag of nemen niet snel contact op met de gemeente.  De gemeente zou daar op in moeten spelen en zelf regelmatig moet checken of de toegekende hulp toereikend is.  

Het actiecomité ‘Wij zijn de thuiszorg Rivierenland’, waar ook de SP deel van uit maakt is dan ook niet van plan om zich neer te leggen bij het gebrek aan daadkracht van de regiogemeentes.  Wij hopen op uw steun bij onze vervolgacties

Reactie toevoegen

U bent hier