h

Uitspraak CRvB opsteker voor Thuiszorg

31 mei 2016

Uitspraak CRvB opsteker voor Thuiszorg

Goed nieuws voor het actiecomite "Wij zijn de Thuiszorg Rivierenland. Zoals wij als SP samen met de FNV ook al op de voorbespreking in mei lieten weten. De manier waarop momenteel de gemeente thuiszorg toekent mist een wettelijke basis. Gemeentes kunnen de verantwoordelijkheid voor een schoon huis en het opstellen niet zo maar overlaten aan zorgaanbieders. De Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) vraagt dat gemeente met een objectieve onderbouwing komen en ook dat zij daarop aanspreekbaar zijn. 

Dat is inmiddels bevestigt door de hoogste rechter op het gebied van het sociale bestuursrecht. De centrale Raad van Beroep. Deze raad heeft op 18 mei 2016 drie richtinggevende uitspraken gedaan over huishoudelijke hulp onder de nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning 2015. Beslist is dat huishoudelijke hulp onder de Wmo 2015 valt. Aanspraken op huishoudelijke hulp die zijn toegekend onder de tot 1 januari 2015 geldende oude Wmo, blijven ook daarna gelden. De gemeente kan die aanspraken met toepassing van de Wmo 2015 aanpassen aan haar nieuwe Wmo-beleid. Dit beleid moet berusten op objectief en onafhankelijk onderzoek naar de tijd die nodig is voor een schoon en leefbaar huis. Overleg met gecontracteerde zorgaanbieders en cliëntenraden is niet toereikend. In bijvoorbeeld de twee Utrechtse zaken is beslist dat de gemeente eerst deugdelijk onderzoek moet doen, in plaats van uit te gaan van het gestelde financiële kader.

Meer informatie over de uitspraak van de Centrale Raad van Beroep kun je vinden op: https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Centrale-R...

Reactie toevoegen

U bent hier