h

Stemmers bedankt

9 april 2016

Stemmers bedankt

Foto: SP

De SP wil iedereen bedanken die op woensdag 6 april is gaan stemmen. Dat geldt in het bijzonder voor de mensen die zich tegen het verdrag hebben uitgesproken. In Culemborg heeft de SP de afgelopen weken op bescheiden manier geprobeerd om de discussie rond het referendum levendiger te maken. Dat hebben we ondermeer gedaan door samen met D66 die een discussieavond te organiseren. 

Inmiddels is de uitslag in Culemborg bekend:

kiesgerechtigden 20.802  
aantal stemmen voor 2.864 40,7% (van het aantal geldige stemmen)
aantal stemmen tegen 4.092 58.1% (van het aantal geldige stemmen)
blanco 83 1,2% (van het aantal geldige stemmen)
geldige stemmen 7.039 99,5% (van het aantal aangetroffen stembiljetten)
ongeldig 34 0,5% (van het aantal aangetroffen stembiljetten)
opkomst 34%  

De SP vindt dat de politiek en het kabinet in het bijzonder deze uitslag niet kan negeren. Daarbij is van belang dat het ook een duidelijk signaal is dat de meerderheid van de kiezers een ander soort Europese samenwerking wil. Zij willen net als de SP niet dat daarbij de belangen van vrijhandel, grote bedrijven en de (politieke) elite centraal staan. In plaats daarvan dient er meer aandacht te komen voor politieke stabiliteit, de belangen van  "de gewone man"  

en milieu.  Emile Roemer zegt hierover: 'Wanneer dit verdrag definitief van tafel is, kunnen we Oekraïne echt gaan helpen. Niet door oligarchen te verrijken, maar door een rechtsstaat op te bouwen en de corruptie daar te bestrijden. Ook zonder dit verdrag kunnen we Oekraïne helpen. Door rechters op te leiden, vakbonden op te bouwen en de vrije pers te ondersteunen. Zo kunnen we helpen het land weer stabiel te maken.'

Reactie toevoegen

U bent hier