h
11 februari 2006

SP doet niet mee aan besloten overleg Parijsch

SP-fractievoorzitter Oosterlaak nam geen deel aan het besloten "seniorenoverleg" over de voortgang van de onderhandelingen binnen de CV-Parijsch. Wethouder Jacobs (PvdA) had de fractievoorzitters uitgenodigd om achter gesloten deuren bijgepraat te worden waarom de onderhandelingen tussen de gemeente en projectontwikkelaar Mourik niet opschieten.

Lees verder
8 februari 2006

Rekeningen Casema in orde?

De Culemborgse kabel werd onlangs opgekocht door Casema. Culemborgers attendeerden de Hulpdienst van de SP erop, dat zij nog geen rekening ontvangen hadden. Bij andere gebruikers worden niet thuis te brengen bedragen van de giro/bank afgeschreven en ontbreekt een specificatie.

Lees verder
28 januari 2006

Uitnodiging: SP presenteert ammoniakrapport in Culemborg

Tweede-Kamerlid Krista van Velzen (SP) zal maandag 30 januari haar rapport ‘Ammoniakvervoer, de risico’s en lokaal bestuur’ aanbieden aan de gemeenten langs het traject van de ammoniaktrein. Zij zal de route Sittard-Amsterdam per brandweerauto afleggen en onderweg vrijwel alle burgemeesters ontmoeten die te maken hebben met ammoniaktransport door hun gemeente. Het rapport, geschreven in samenwerking met de gemeenten, geeft een onthutsend beeld van machteloze en onwetende bestuurders die hun inwoners niet (kunnen) informeren.

Lees verder
26 januari 2006

Buurtbijeenkomst Sint Nicolaas- en Sint Jacobsplantsoen

Donderdagavond 2 februari vindt een buurtvergadering plaats van bewoners van het St. Nicolaasplantsoen en het St. Jacobsplantsoen. De SP wil graag met bewoners overleggen hoe de kwestie van het tuinfonds opgelost moet worden. Ook de BCW is uitgenodigd om een toelichting te geven.

Lees verder
25 januari 2006

Een eigen huisartsenpost voor de avonduren en weekenden is noodzakelijk

In Culemborg dient er voor de avonduren en weekenden een huisartsenpost te zijn. Voor een stad als Culemborg met een regionale functie voor omliggende dorpen als Asch, Beesd, Beusichem, Everdingen en Zoelmond zou dat een normale zaak moeten zijn. De realisatie van een eigen huisartsenpost staat dan ook hoog genoteerd in het verkiezingsprogramma van de SP.

Lees verder
23 januari 2006

JAN MARIJNISSEN KOMT NAAR CULEMBORG

Politiek café in Oude Stadhuis op zondagmiddag 19 februari a.s. De Socialistische Partij afdeling Culemborg bestaat 25 jaar. Tijdens het op 25 november jongstleden georganiseerde Festival Tomaat in gebouw De Lantaarn in Culemborg zou hij als eregast een toespraak verzorgen en vervolgens door middelbare scholieren worden ‘doorgezaagd’. Maar de voorman van de SP-fractie in de Tweede Kamer, Jan Marijnissen, kon vanwege het noodweer de weg niet meer op.

Lees verder
23 januari 2006

Raak uw stem niet kwijt: Gebruik de stemservice van de SP

Er zijn mensen die op 7 maart a.s. niet kunnen. Omdat ze op vakantie zijn, elders verblijven, of wellicht ziek zijn. Ook zijn er mensen die problemen hebben met vervoer naar het stemlokaal. De SP organiseert op de dag van de verkiezingen een stemservice.

Lees verder
23 januari 2006

Verkiezingskranten en informatiekramen SP

Vanaf zaterdag 18 februari worden er in Culemborg ruim 10.000 huis-aan-huis folders rondgebracht om alle inwoners van de stad kennis te laten maken met de standpunten van de SP en de plannen die zij heeft voor de toekomst.

Lees verder
23 januari 2006

Busplatform wil stadsbus naast Regiotaxi

Het Busplatform Culemborg wil dat er naast de Regiotaxi in Culemborg een echte stadsbus komt. Dat is het belangrijkste punt uit het advies dat het Busplatform onlangs uitbracht aan de gemeente in het kader van de reorganisatie van de Regiotaxi.

Lees verder
21 januari 2006

Culemborg Gezond en Fit

Prikken naar suiker en cholesterol. Voorlichting over Diabetes, Hart- en Vaatziekten, EHBO, Sport en Bewegen, Gezonde Voeding, enz. Een grote gezondheidsmarkt, demonstraties en presentaties. Op zaterdag 8 april houdt de werkgroep "Culemborg Gezond en Fit" een info-dag in de Lantaarn. Tussen 10.00 en 16.00 uur is er van alles te doen. Alle gelegenheid om meer te weten te komen over gezond zijn en gezond blijven.

Lees verder

Pagina's