h
5 januari 2009

tweede bijeenkomst bewonersplatform Achter de Poort

Op 5 januari 2009 heeft een tweede bijeenkomst van het bewonersplatform Achter de Poort plaatsgevonden. Op deze bijeenkomst worden de eerste resultaten besproken van de enquete onder de bewoners.

Lees verder
15 december 2008

Sloopplannen Achter de Poort

Uit een presentatie van Kleurrijk Wonen blijkt dat een deel van de wijk Achter de Poort op de nominatie staat om gesloopt te worden. De bewoners zijn het daar niet mee eens en nemen actie. De SP steunt ze daarbij. Op 15 december 2008 heeft een eerste bijeenkomst plaatsgevonden van het bewonersplatform.

Lees verder
27 oktober 2008

Busplatform Culemborg, Stichting Openbaar Vervoer Culemborg (SOVC)

Busplatform Culemborg, Stichting Openbaar Vervoer Culemborg (SOVC)

Lees verder
18 oktober 2008

18-11-08: Algemene Ledenvergadering SP Afdeling Culemborg

Op dinsdagavond 18 november start om 20.00 uur op de Havendijk nr 2 de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van de SP Adeling Culemborg. Op de agenda staat ondermeer de activiteiten van de Hulp en Informatiedienst (HID) en de organisatie van verschillende activiteiten door de leden, informatie over de fractie en het bestuur van de afdeling. Twee bestuursfuncties worden herkozen: de functie van voorzitter en de functie van penningmeester.

Lees verder
17 oktober 2008

17-11-08: een samenlevende maatschappij

Op maandag avond 17 november wordt onder leiding van Vincent Mulder lid van het landelijke partijbestuur een discussieavond gehouden met als thema: een samenlevende maatschappij.

Lees verder
22 juni 2008

Klaagmuur

Op zaterdag 14 juni stond de SP Culemborg op de Markt met een Klaagmuur waar de inwoners van Culemborg hun klachten over de gemeente en andere zaken kwijt konden.
Maar er kon niet alleen geklaagd worden - er was ook een Erelijst, waar de inwoners hun positieve opmerkingen op kwijt konden.
Over deze klachten en positieve opmerkingen zal de SP contact opnemen met de betreffende instanties en hun reactie zal op deze site gepubliceerd worden.

Lees verder
6 januari 2008

voorbereiding verkeersdebat

Op 10 januari aanstaande wordt in de raad gesproken over het verkeersbeleid. Aan de orde komen de mogelijke afsluiting van de Vianese Poort, de blocker op de Prijsseweg en het openstellen van een aantal verbindingswegen. In de fractievergadering van 7 maart aanstaande zal hierover worden gesproken en zal het definitieve standpunt van de SP worden bepaald. Iedereen is welkom.

Lees verder
18 maart 2007

Actiecomité “Stop de Herkeuringen”

Demonstratie 21 maart 11.30 tot 14.00 Den Haag

Lees verder
25 februari 2007

Oproep SP-nu posters

Laat nu een poster thuisbezorgen en pimp Culemborg wat op !

Lees verder
9 februari 2007

SP Culemborg opent meldpunt Wmo

De SP roept personen en organisaties op te melden welke negatieve gevolgen zij ervaren door de invoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Reacties zijn welkom vanaf 17 februari op het SP-kantoor aan de Havendijk 2 te Culemborg. U kunt daar iedere zaterdag tussen 10 en 12 uur ‘s morgens ter plekke een vragenlijst invullen of op dat tijdstip even bellen zodat we de lijst kunnen toesturen (0345-519834).

Lees verder

Pagina's