h

voorbereiding verkeersdebat

6 januari 2008

voorbereiding verkeersdebat

Op 10 januari aanstaande wordt in de raad gesproken over het verkeersbeleid. Aan de orde komen de mogelijke afsluiting van de Vianese Poort, de blocker op de Prijsseweg en het openstellen van een aantal verbindingswegen. In de fractievergadering van 7 maart aanstaande zal hierover worden gesproken en zal het definitieve standpunt van de SP worden bepaald. Iedereen is welkom.

Afgelopen november werd in de gemeenteraad het eerder dat jaar uitgevoerde verkeersonderzoek besproken. In dat onderzoek werd getracht
de gevolgen van een mogelijke afsluiting van de Vianese Poort, het verplaatsen van de blocker op de Prijsseweg en openstellen van een aantal verbindingswegen in kaart te brengen.

Op 10 januari wordt in de gemeenteraad gedebatteerd over het verkeersbeleid voor de komende jaren. Behalve de eerder genoemde onderwerpen zal het ook gaan over het fiets- en parkeerbeleid.

De SP-fractie heeft inmiddels op basis van haar verkiezingsprogramma voorlopige standpunten over deze verkeersvraagstukken ingenomen. Kort samengevat zijn de belangrijkste hiervan:

 1. De SP vindt het bevorderen van de verkeersveiligheid de belangrijkste doelstelling binnen het verkeersbeleid
 2. De doorstroming van interlokale (naar andere steden) autoverkeer dient verbeterd te worden;
 3. Dit dient ondermeer te gebeuren door een of meer extra aansluitingen op de provinciale weg. Bijvoorbeeld in Culemborg Oost ter hoogte van de Thijsselaan en door een extra aansluiting in West bij het voormalige AZC;
 4. Het gebruik van fiets en openbaar verkeer binnen de stad dient bevorderd te worden (o.a. door een stadsbus en door meer veilige
  doorgaande fietsroutes van en naar de binnenstad);
 5. de SP is er niet voor veel extra maatregelen en geld te investeren om het autoverkeer van en naar de binnenstad te bevorderen. We zijn er immmers voor om mensen te stimuleren vaker de fiets of het openbaar vervoer te kiezen;
 6. Oost-westverkeer dient wat de auto betreft meer via de provinciale weg plaats te gaan vinden . Het gebruik van de fiets voor
  dit soort verkeer dient bevorderd te worden.

Meer concreet:

 • De blocker verplaatsen zodat verkeer uit Parijsch de weg (langs het voormalige AZC) kan gebruiken om snel de provinciale weg te bereiken. Blocker echter in de spits niet (volledig) opheffen om sluipverkeer door Culemborg richting Vianen niet te stimuleren
 • Vianese Poort afsluiten voor autoverkeer, zodat het een fiets- en voetgangerstunnel wordt. De Vianese Poort blijft wel toegankelijk via een pasjessysteem voor hulpdiensten en eventueel een stadsbus. De SP vindt dat 8 miljoen euro te duur is om dit viaduct bruikbaar te maken
  voor zowel auto- als fietsverkeer
 • De SP is er niet voor de Eemweg en andere verbindingswegen te veranderen in wegen bedoeld voor doorgaand autoverkeer. Wat ons betreft blijft de bestaande situatie bestaan.
 • Aanleg van een extra doorgaande fietsroute van Oost naar West, waarvan Culemborg veilig en weinig gehinderd door autoverkeer gebruik kan maken
 • Er dienen samen met omwonenden oplossingen te worden bedacht om de overlast die het parkeren van auto's nabij de binnenstad (voor aanwonenden) te verminderen.

Dit zijn de voorlopige standpunten van de fractie. Wij zijn ons er van bewust dat er in onze stad en ook binnen onze afdeling mensen met andere standpunten bestaan. We willen daarom het grootste deel van de fractievergadering op 7 januari gaan gebruiken om samen met anderen tot een definitief SP-standpunt te komen. We nodigen je daarom graag uit om op die avond aanwezig te zijn. De bijeenkomst zal plaats vinden op het SP-kantoor en begint om 20.00 uur (geplande eindtijd 22.00 uur). Mocht je onverhoopt die avond niet kunnen komen kun je uiteraard ook de leden van de SP-fractie een e-mail met je opmerkingen of vragen sturen.

U bent hier