h
23 september 2009

kadernota: amendementen / moties SP aangenomen

In de Kadernota stelt het college de grote lijnen voor het komende jaar vast. Dit jaar bleek dat het college, mede door beslissingen van de grootste risicofactor voor de gemeentelijke financiën, de regering Balkenende-Bos, veel geld te kort kwam. Zelf had het college nauwelijks een concreet voorstel. De behandeling van de Kadernota was dus extra van belang. De SP heeft daarin duidelijk zijn stem laten gelden.

Lees verder
23 september 2009

Initiatiefvoorstel SP over Programmaraad

De SP fractie heeft een initiatiefmotie in de maak die zich richt op de vertegenwoordiging in de Programmaraad Midden Utrecht. De programmaraad houdt toezicht op de radio en tv programmering in ondermeer Culemborg. Maar de SP vraagt zich af of er daadwerkelijk invloed is?

Lees verder
21 september 2009

week van de vooruitgang

De week van de voortuitgang was in Culemborg een succes: met inbreng van veel verschillende partijen waaronder de SP en het mooie weer.

Lees verder
19 september 2009

Voortgang Achter de Poort

In oktober zal er weer een overleg zijn tussen de SP, de gemeente en Kleurrijk Wonen. De overheersende mening lijkt te zijn dat de woningen 'Achter de Poort' in een slechte staat zouden zijn. Onafhankelijk onderzoek door de SP weerlegt deze visie. We zetten de verschillende ontwikkelingen met betrekking tot de voorgenomen sloopplannen voor 'Achter de Poort' nog eens voor u op een rijtje.

Lees verder
23 juni 2009

Meerjarenbegroting en crisis

Het gaat financieel niet goed met onze gemeente. De economische crisis en de door het kabinet Balkenende - Bos opgelegde taken hebben een zeer negatief effect op de meerjarenbegroting. Wat stelt de SP voor!

Lees verder
21 juni 2009

Kadernota Culemborg 2010 - 2014

Op maandagavond, 22 juni a.s. om 20.00 uur, is er een ledenavond over de Kadernota 2010 - 2014. Deze nota staat in het teken van de last van de economische crisis en de financiële ombuigingen die de aankomende jaren bij de gemeente Culemborg moeten worden doorgevoerd. Het gaat financieel niet goed met onze gemeente. De economische crisis en de door het kabinet Balkenende - Bos opgelegde taken hebben een zeer negatief effect op de meerjarenbegroting. Het college schat dat zelfs na het doorvoeren van een aantal ingrepen de tekorten van 668.000 in 2010 oplopend naar 926.000 in 2014 zal bedragen. Al met al staat de gemeente voor de meest ingrijpende ingrepen van de afgelopen 20 jaren. De SP fractie komt hiervoor met een standpunt.

Lees verder
4 juni 2009

Uitslag Europese Verkiezingen in Culemborg

Europese verkiezingen 2009 : een teleurstellende uitslag. De SP is het in Culemborg onvoldoende gelukt de stemmen van kiezers die kritisch over Europa zijn naar zich toe te halen.

Lees verder
19 maart 2009

Bijdrage platform voorbespreking Gemeenteraad

Op 19 maart was er een voorbespreking over de voorgenomen sloop van huizen 'Achter de Poort' in de gemeenteraad. Bijgevoegd vindt u de tekst zoals daar uitgesproken door het bewonersplatform. Verder heeft een bouwkundige en 2e-kamerlid van de SP - Paulus Jansen - op 20 maart een rondgang gemaakt door de wijk.

Lees verder
19 maart 2009

Verslag voorbespreking 'Sloop achter de poort'

Het bewonersplatform 'Achter de Poort' kon op 19 maart jl. in een voorbespreking met de gemeenteraad toelichten waarom de huizen in de kleine koloniale straatjes volgens het bewonersplatform niet gesloopt, maar gerenoveerd moeten worden. Lees ons verslag van de voorbespreking met de gemeenteraad en ons initiatief naar een onafhankelijk onderzoek naar de toestand woningen. Ons motto: Stop de sloop in Achter de Poort!

Lees verder
13 maart 2009

SP vraagt om extra jongerenvoorziening

‘Minimaal twee kleinschalige jongerenvoorzieningen’ vroeg de SP in een amendement bij het vaststellen van het jeugdbeleidsplan in de raadsvergadering van 5 maart. De jongeren zelf vragen erom, maar ook de wooncorporatie en ELK welzijnswerk zien de noodzaak in van meer en betere plekken voor jongeren in Culemborg. Jammer genoeg kreeg dit voorstel behalve van de SP alleen de steun van de fractie van GroenLinks.

Lees verder

Pagina's