h
2 oktober 2009

Bezoek Paulus Jansen

Op maandag 5 oktober bezoekt Paulus Jansen, (SP tweede kamerlid) Culemborg in verband met het onderzoek naar de sloopplannen Achter de Poort. Op de Agenda staat een bezoek bij Kleurrijk Wonen. Daar zal het rapport van het bouwteam van Dhr. Jansen worden aangeboden.

Lees verder
28 september 2009

Onrust in Terweijde

Volgens de SP is de overlast in Terweijde van de afgelopen tijd een symptoom van wat er speelt. In wijken met veel mensen met een laag inkomen of een uitkering ontstaat snel het gevoel dat de overheid hen in de kou laat staan. We zijn in Culemborg bezig de leefbaarheid te vergroten en de komende jaren moeten we daar vooral mee door gaan.

Lees verder
23 september 2009

Herindeling? Regionale samenwerking?

Alweer enkele malen geleden meldde de Culemborgse Courant op de voorpagina dat de SP-fractie in de gemeenteraadsvergadering pleitte voor herindeling omdat een gemeente met 50.000 inwoners de ideale schaal voor gemeenten zou zijn. Hoe staat het er nu mee?

Lees verder
23 september 2009

kadernota: amendementen / moties SP aangenomen

In de Kadernota stelt het college de grote lijnen voor het komende jaar vast. Dit jaar bleek dat het college, mede door beslissingen van de grootste risicofactor voor de gemeentelijke financiën, de regering Balkenende-Bos, veel geld te kort kwam. Zelf had het college nauwelijks een concreet voorstel. De behandeling van de Kadernota was dus extra van belang. De SP heeft daarin duidelijk zijn stem laten gelden.

Lees verder
23 september 2009

Initiatiefvoorstel SP over Programmaraad

De SP fractie heeft een initiatiefmotie in de maak die zich richt op de vertegenwoordiging in de Programmaraad Midden Utrecht. De programmaraad houdt toezicht op de radio en tv programmering in ondermeer Culemborg. Maar de SP vraagt zich af of er daadwerkelijk invloed is?

Lees verder
21 september 2009

week van de vooruitgang

De week van de voortuitgang was in Culemborg een succes: met inbreng van veel verschillende partijen waaronder de SP en het mooie weer.

Lees verder
19 september 2009

Voortgang Achter de Poort

In oktober zal er weer een overleg zijn tussen de SP, de gemeente en Kleurrijk Wonen. De overheersende mening lijkt te zijn dat de woningen 'Achter de Poort' in een slechte staat zouden zijn. Onafhankelijk onderzoek door de SP weerlegt deze visie. We zetten de verschillende ontwikkelingen met betrekking tot de voorgenomen sloopplannen voor 'Achter de Poort' nog eens voor u op een rijtje.

Lees verder
23 juni 2009

Meerjarenbegroting en crisis

Het gaat financieel niet goed met onze gemeente. De economische crisis en de door het kabinet Balkenende - Bos opgelegde taken hebben een zeer negatief effect op de meerjarenbegroting. Wat stelt de SP voor!

Lees verder
21 juni 2009

Kadernota Culemborg 2010 - 2014

Op maandagavond, 22 juni a.s. om 20.00 uur, is er een ledenavond over de Kadernota 2010 - 2014. Deze nota staat in het teken van de last van de economische crisis en de financiële ombuigingen die de aankomende jaren bij de gemeente Culemborg moeten worden doorgevoerd. Het gaat financieel niet goed met onze gemeente. De economische crisis en de door het kabinet Balkenende - Bos opgelegde taken hebben een zeer negatief effect op de meerjarenbegroting. Het college schat dat zelfs na het doorvoeren van een aantal ingrepen de tekorten van 668.000 in 2010 oplopend naar 926.000 in 2014 zal bedragen. Al met al staat de gemeente voor de meest ingrijpende ingrepen van de afgelopen 20 jaren. De SP fractie komt hiervoor met een standpunt.

Lees verder
4 juni 2009

Uitslag Europese Verkiezingen in Culemborg

Europese verkiezingen 2009 : een teleurstellende uitslag. De SP is het in Culemborg onvoldoende gelukt de stemmen van kiezers die kritisch over Europa zijn naar zich toe te halen.

Lees verder

Pagina's