h
3 februari 2007

Vitens commissarissen: 25% erbij

De inkt van de fusieondertekening is nog maar nauwelijk opgedroogd, of de bezoldiging van de commissarissen gaat met ongeveer met 25% omhoog. "Graaierij", meent de SP. Bij de fusie van de waterbedrijven Hydron en Vitens ontstaat een waterbedrijf dat grote delen van Nederland van drinkwater voorziet. Ook Culemborg maakt hier deel van uit.

Lees verder
20 januari 2007

Alex Mink naar Culemborg

Aanstaande woensdag 31 januari komt Alex Mink naar Culemborg. Hij is een van de SP-mensen op provinciaal niveau en wil hier in Culemborg eens komen praten over het busvervoer (hij heeft het Busje Plus in het provinciaal verkiezingsprogramma laten opnemen!) en meer in het algemeen over de komende Provinciale Staten-verkiezingen.

Lees verder
12 januari 2007

Agnes Lewe in gesprek over de jeugdzorg

SP-statenlid Agnes Lewe is dinsdagavond 16 januari 2007 op bezoek bij de SP in Culemborg. Op het partijkantoor aan de Havendijk gaat zij in gesprek met SP-ers over de jeugdzorg in Gelderland. Wat gebeurt er als kinderen in de knel komen, als er problemen thuis zijn, als er geen opvang is, als de ontwikkeling van een kind stoornissen vertoont, of bij andere problemen waarbij de jeugdzorg ingeschakeld wordt.

Lees verder
5 januari 2007

Oosterlaak raadslid af

SP-raadslid Oosterlaak vertrekt na tien jaar uit de Culemborgse volksvertegenwoordiging. De SP-er is naar Drenthe verhuisd waar hij de SP-lijst voor de Provinciale Staten aan gaat voeren. ,,Toch ben ik van plan om ook hier in Culemborg enkele dagen per week actief te blijven", vertelt Oosterlaak.

Lees verder
27 december 2006

Buurtauto’s in Culemborg

Sinds een kleine drie jaar staat er op diverse plaatsen in Culemborg een zogenaamde buurtauto van de coöperatieve vereniging Wheels4all. Deze vereniging heeft als doel het aanbieden van zuinige deelauto’s. Het overschakelen van een eigen (tweede) auto naar een gemeenschappelijke buurtauto, leidt gemiddeld tot minder autokilometers. Bovendien kiest Wheels4all voor zuinige auto’s. Hierdoor ontstaat een aanzienlijk gunstig milieueffect.
Bovendien is een buurtauto van Wheels4all voor veel gebruikers voordeliger dan een eigen auto en biedt een buurtauto wel het gemak van eigen vervoer maar niet meer de sores van alles wat erbij komt kijken. Misschien ook voor u een aanrader.

Lees verder
27 december 2006

Een man tegen de staat

Zoals de meeste Culemborgers wel weten, is er onlangs in november een boek verschenen over de Culemborger Fred Spijkers. Ook heeft de gemeenteraad van Culemborg toen nog een motie aangenomen om Fred Spijkers nog eens te ondersteunen.

Lees verder
23 december 2006

Geen raadslid meer in Culemborg

Beste mensen,
Eergisteren, 21 december 2006 ben ik verhuisd. Ik ben officieel ingeschreven in de gemeente Hoogeveen in Drenthe. De Drentse ledenvergadering van de SP kwam woensdagavond 20 december bij elkaar. Daar ben ik gekozen als SP-lijsttrekker voor de Provinciale Statenverkiezingen in Drenthe. Samen met een team Drentse SP-ers gaan wij daar de nieuwe SP-fractie in het Drents Parlement vormen. Drenthe is de laatste provincie waar de SP haar intrede in de Staten doet.

Lees verder
11 december 2006

SP: “Aanvragen gemeentelijke regelingen. Doen!”

Lang niet iedereen met een laag inkomen (110% bijstandsnorm), maakt gebruik van de gemeentelijke regelingen waar men recht op heeft. Vooral mensen met alleen AOW of werkenden met een laag loon vallen veel te vaak buiten de boot, constateert de SP Hulpdienst. De partij organiseert daarom een voorlichtingsavond.

Lees verder
4 december 2006

Busweek onderstreept noodzaak Bus in Culemborg

,,Het is toch te gek. Zo’n grote plaats. En dan geen bus.’’ De passagiers in de actie bus van het busplatform zijn het roerend eens. ,,Als ik vandaag niet met deze bus mee had gekund, dan was ik thuis gebleven”, vertelt een ander. ,,Een echt alternatief heb ik niet.’’

Lees verder
4 december 2006

Afwachtende houding college

De SP-fractie is ontevreden met de reactie van het college van B&W op door haar gestelde vragen. De SP stelde vragen over de luchtkwaliteit op de Culemborgse scholen. Uit de beantwoording van de vragen blijkt dat het college een afwachtende houding aanneemt. Zij wil wachten op een landelijke visie die aangeeft hoe het binnenmilieu kan worden verbeterd. De SP wil echter dat het college actief gaat kijken hoe de situatie op de Culemborgse scholen is en daar waar nodig actie onderneemt.

Lees verder

Pagina's