h

Alex Mink naar Culemborg

20 januari 2007

Alex Mink naar Culemborg

Aanstaande woensdag 31 januari komt Alex Mink naar Culemborg. Hij is een van de SP-mensen op provinciaal niveau en wil hier in Culemborg eens komen praten over het busvervoer (hij heeft het Busje Plus in het provinciaal verkiezingsprogramma laten opnemen!) en meer in het algemeen over de komende Provinciale Staten-verkiezingen.

Vanaf 19.00 u. gaat het over de bus en vanaf 20.00 u. gaat het over alle andere provinciale onderwerpen.

Locatie: Havendijk 2.

Dus wil je weten waar het in de komende PS-verkiezingen voor wat betreft de SP over gaat, wat de SP Gelderland
met het idee Busje Plus van plan is, of heb je in het algemeen vragen of opmerkingen over het functioneren (of het ontbreken daarvan) van de provincie, kom dan woensdag 31 januari naar het SP-kantoor!

U bent hier