h

Vitens commissarissen: 25% erbij

3 februari 2007

Vitens commissarissen: 25% erbij

De inkt van de fusieondertekening is nog maar nauwelijk opgedroogd, of de bezoldiging van de commissarissen gaat met ongeveer met 25% omhoog. "Graaierij", meent de SP. Bij de fusie van de waterbedrijven Hydron en Vitens ontstaat een waterbedrijf dat grote delen van Nederland van drinkwater voorziet. Ook Culemborg maakt hier deel van uit.

In de eerste aandeelhouders vergadering van december is het voorstel behandeld om meteen de bezoldiging te verhogen. Dit op advies van het bureau Hay, dat verzocht was te onderzoeken welke beloning "marktconform" zou zijn.
De Culemborgse SP stelde de gemeenteraad enkele maanden geleden voor om als aandeelhouder niet akkoord te gaan met de fusie van het nieuwe megabedrijf. De meerwaarde van een dergelijke fusie blijkt in veel gevallen niet te bestaan. Wel verwatert de democratische controle en nemen de kosten van salarissen, bonussen en emolumenten voor de top toe.

U bent hier