h
23 februari 2006

Voortaan meer mensen gebaat bij gemeentelijke regelingen?

Deelname aan de gemeentelijke collectieve ziektekosten regeling, de regeling sociale participatie, de zorg voor zorg toeslag en het gratis aanvragen van een scootmobiel moet voor meer mensen mogelijk worden. De gemeenteraad
bespreekt a.s. donderdag een initiatief-voorstel van SP en PvdA. Raadsleden Romijn en Oosterlaak stellen in een motie voor de mogelijkheden voor mensen met een inkomen (net) boven het sociaal minimum aanzienlijk te verruimen.

Lees verder
19 februari 2006

SP bewonersbijeenkomst Parijsch en Goilberdingen

Wanneer komen er eindelijk fatsoenlijke nieuwe ontsluitingswegen in Parijsch? En hoe staat het met de verkeersveiligheid in buurten en de sportvoorzieningen? Maandagavond 27 februari belegt de SP een bijeenkomst in het SWOC-gebouw aan de Hoge Prijs. Voorafgaand aan de raadsverkiezingen stelt de partij Culemborgers graag in de gelegenheid toekomstige SP-raadsleden te vertellen wat er aan de hand is in de wijken en met hen in discussie te gaan. Daarbij kunnen alle onderwerpen aan de orde komen.

Lees verder
17 februari 2006

Bijeenkomst SP in Salaamander over veiligheid, stadsvernieuwing en integratie

Op dinsdagavond 21 februari a.s. is er in wijkcentrum De Salamaander in Terweijde een informatie-avond over veiligheid, stadsvernieuwing en integratie. De bijeenkomst wordt georganiseerd door de SP. In het kader van de gemeenteraadsverkiezingen bezoeken kandidaat-raadsleden een aantal wijken en spreken met bewoners over de kwesties die in een bepaalde wijk leven.

Lees verder
15 februari 2006

Twee burgemeesters? Daar zwijgt de politiek in Culemborg liever over!

Merkwaardig. Hoe komt Culemborg aan twee burgemeesters? Is eentje niet genoeg? Over sommige zaken hoor je de Culemborgse politiek niet. Met reden! PvdA, VVD, GroenLinks en D66 hebben weinig om trots op te zijn, nu steeds duidelijker wordt wat de gevolgen van het besluit zijn om in oktober 2004 een compleet college van burgemeester en wethouders naar huis te sturen. De crisis, die niet nodig was, veroorzaakt nog steeds allerlei onnodige kosten. En wie betaalt dat? Juist. U en ik.

Lees verder
11 februari 2006

SP doet niet mee aan besloten overleg Parijsch

SP-fractievoorzitter Oosterlaak nam geen deel aan het besloten "seniorenoverleg" over de voortgang van de onderhandelingen binnen de CV-Parijsch. Wethouder Jacobs (PvdA) had de fractievoorzitters uitgenodigd om achter gesloten deuren bijgepraat te worden waarom de onderhandelingen tussen de gemeente en projectontwikkelaar Mourik niet opschieten.

Lees verder
8 februari 2006

Rekeningen Casema in orde?

De Culemborgse kabel werd onlangs opgekocht door Casema. Culemborgers attendeerden de Hulpdienst van de SP erop, dat zij nog geen rekening ontvangen hadden. Bij andere gebruikers worden niet thuis te brengen bedragen van de giro/bank afgeschreven en ontbreekt een specificatie.

Lees verder
28 januari 2006

Uitnodiging: SP presenteert ammoniakrapport in Culemborg

Tweede-Kamerlid Krista van Velzen (SP) zal maandag 30 januari haar rapport ‘Ammoniakvervoer, de risico’s en lokaal bestuur’ aanbieden aan de gemeenten langs het traject van de ammoniaktrein. Zij zal de route Sittard-Amsterdam per brandweerauto afleggen en onderweg vrijwel alle burgemeesters ontmoeten die te maken hebben met ammoniaktransport door hun gemeente. Het rapport, geschreven in samenwerking met de gemeenten, geeft een onthutsend beeld van machteloze en onwetende bestuurders die hun inwoners niet (kunnen) informeren.

Lees verder
26 januari 2006

Buurtbijeenkomst Sint Nicolaas- en Sint Jacobsplantsoen

Donderdagavond 2 februari vindt een buurtvergadering plaats van bewoners van het St. Nicolaasplantsoen en het St. Jacobsplantsoen. De SP wil graag met bewoners overleggen hoe de kwestie van het tuinfonds opgelost moet worden. Ook de BCW is uitgenodigd om een toelichting te geven.

Lees verder
25 januari 2006

Een eigen huisartsenpost voor de avonduren en weekenden is noodzakelijk

In Culemborg dient er voor de avonduren en weekenden een huisartsenpost te zijn. Voor een stad als Culemborg met een regionale functie voor omliggende dorpen als Asch, Beesd, Beusichem, Everdingen en Zoelmond zou dat een normale zaak moeten zijn. De realisatie van een eigen huisartsenpost staat dan ook hoog genoteerd in het verkiezingsprogramma van de SP.

Lees verder
23 januari 2006

JAN MARIJNISSEN KOMT NAAR CULEMBORG

Politiek café in Oude Stadhuis op zondagmiddag 19 februari a.s. De Socialistische Partij afdeling Culemborg bestaat 25 jaar. Tijdens het op 25 november jongstleden georganiseerde Festival Tomaat in gebouw De Lantaarn in Culemborg zou hij als eregast een toespraak verzorgen en vervolgens door middelbare scholieren worden ‘doorgezaagd’. Maar de voorman van de SP-fractie in de Tweede Kamer, Jan Marijnissen, kon vanwege het noodweer de weg niet meer op.

Lees verder

Pagina's

Features