h
16 september 2006

SP: Geef Johanna en Betsy hun brievenbus terug

Een tijdje geleden zijn de rode brievenbussen in Culemborg vervangen door nieuwe, oranje exemplaren. Bij die actie heeft TPG Post de brievenbus ter hoogte van deAugustinusschool verplaatst naar winkelcentrum Parijsch. De bewoners van de seniorenflats op de Johanna Naberstraat en de Betsy Perkweg moeten nu dus verder lopen om hun brieven te posten. Zij hebben daarover, via een handtekeningenlijst, geklaagd bij TPG Post, maar dat had niet het gewenste resultaat.

Lees verder
15 september 2006

SP wil inzicht in binnenmilieu schoollokalen

De SP fractie Culemborg wil dat er zo snel mogelijk inzicht komt in het binnenmilieu van de schoollokalen in de gemeente. Bovendien wil zij dat de gemeente zich verantwoordelijk voelt voor de kwaliteit van de leslokalen en zoekt naar een snelle en goede oplossing van de eventuele problematiek. Het raadslid Annet Sartorius-Kakerissa heeft hierover een aantal vragen aan het college van B&W gesteld.

Lees verder
26 augustus 2006

Bushalte na actie geopend

De bushalte bij winkelcentrum Parijsch van lijn 46 wordt nog deze maand officiëel in gebruik genomen en van een bushaltebord voorzien. Daarmee kreeg de actie van het busplatform meteen succes. Het was woensdagmiddag een drukte van belang bij de door het busplatform geplaatste halte: enkele tientallen omwonenden. Koffie en koekjes voor iedereen. Slingers. Een provisorisch bushaltebord. En de opgetrommelde wethouder Stegeman, die de tijdelijke halte alvast opende door een lint door te knippen.

Lees verder
20 augustus 2006

Cursus “Lokaal Actief”

Binnenkort is er weer de cursus "Lokaal Actief”. De cursus is bedoeld voor leden die zich wat verder willen verdiepen in het werk van de SP.

Lees verder
18 augustus 2006

SP: Hoe lang nog tot oplossing verkeer West?

"Voer alsnog constructief overleg met bewoners over het verkeer in Culemborg West." In maart van dit jaar nam de gemeenteraad vrijwel unaniem een CDA/SP motie aan waarin het college deze opdracht kreeg. Alleen de VVD stemde tegen. Het college had namelijk zonder overleg met omwonenden besloten smalle woonstraten (Distelvlinderlaan/Belle van Zuylenlaan en zijstraten) als doorgaande weg in gebruik te geven.

Lees verder
17 augustus 2006

Verkiezingen 22 november 2006. NU SP.

Ledenbijeenkomst 5 september a.s.

Lees verder
9 augustus 2006

SP: Vraagtekens bij mega-fusie Vitens

Schoon drinkwater voor iedereen voor een eerlijke prijs. Dat is de opdracht van drinkwaterbedrijven in Nederland. Op 31 augustus a.s. besluit de aandeelhoudersvergadering van Vitens en Hydron over een mega-fusie van deze twee waterbedrijven. Bewoners van Utrecht, Overijssel, Gelderland zouden het water van het gefuseerde bedrijf uit de kraan moeten krijgen.

Lees verder
23 juni 2006

SP steunt initiatieven Huisartsenpost

Een huisartsenpost in Culemborg. Ook in het weekend en 's avonds een huisarts die bereikbaar is. De SP pleit daar al geruime tijd voor. Ook vindt de SP dat de gemeente zich actief bezig moet houden met de gezondheidszorg.
Nog maar enkele jaren geleden vond de gemeente dat zij hierin geen taak had. Huisartsen moesten als vrije ondernemers behandeld worden.

Lees verder
23 juni 2006

SP: Raad moet zich actief inzetten voor Buitenhof

In een motie eiste de SP dat de Raad zich aan haar woord houdt. De SP wil dat de gemeenteraad wethouder Jacobs (PvdA) op de voet volgt bij het Stedelijk Vernieuwingsproject Buitenhof, het huidige veld van Culemborg '67 aan de Westersingel. De SP vindt dat de raad aan moet geven of het wenselijk is dat projectontwikkelaars de zeggenschap krijgen bij de woningbouw op het terrein. Ook moet de aanpak van het project zowel financiëel, juridisch als organisatorisch VOORAF uitgebreid tegen het licht worden gehouden. Aldus de SP.

Lees verder
16 juni 2006

CULEMBORGERS PLEITEN VOOR BUS IN GELDERS PARLEMENT

Er moet nu snel lokaal busvervoer komen in Culemborg. Die boodschap kwam luid en duidelijk over bij Provinciale Staten van Gelderland en de gedeputeerde mevrouw van Haaren (CDA). Het busplatform was met een bus Culemborgers naar de Staten gekomen, die de speech van Martin van Raay (secretaris busplatform) met applaus onderstreepten. Ook wethouder Stegeman en John Wierda van de seniorenraad spraken bij de Staten in.

Lees verder

Pagina's