h

Coalitie zet fiets in de ijskast

4 oktober 2006

Coalitie zet fiets in de ijskast

Veel gedoe, veel gepraat en vervolgens helemaal niks. Het fietsbeleidsplan "Culemborg. Fier op de fiets" gaat voorlopig de ijskast in. Het college van VVD/PvdA/CDA/D66 presenteerden een plan dat uitblonk door vaagheden, kregen vervolgens in de raad verbeteringsvoorstellen te horen, waarop de coalitiepartijen in diezelfde raad besloten het hele zaakje maar weer in te trekken.

SP-raadslid Thijs Heemskerk spreekt van minachting voor de raad, voor iedereen die meegewerkt heeft aan het beleidsplan en vooral voor iedereen in de stad die graag veilig fietsend over straat wil.
De gemeenteraad besprak in eerdere raadsvergaderingen de nota "Culemborg. Fier op de fiets". Diverse partijen, met voorop SP en GL, hadden forse kritiek op het plan. SP-raadslid Heemskerk: "Verkeersveiligheid voor fietsers houdt bijvoorbeeld in dat fietsers veilig gebruik kunnen maken van de Vianense Poort. Niemand laat daar graag z'n kleine kinderen langs fietsen. En ook mensen die wat onzeker in het verkeer zijn, houden helemaal niet van de Vianense Poort. Dat horen we nog wel eens van ouderen." Ook de PvdA liet bij monde van mevrouw Giesbertz weten dat er te weinig vooruitgang in het verkeersbeleid zit. Al met al leek het erop dat de linkse meerderheid in de raad elkaar ging vinden voor meer veilige fietsroutes in de stad.

PvdA in het hok
SP en GL hadden hun verbeteringsvoorstellen klaar liggen en het overleg was gestart met de PvdA om deze gezamenlijk in te dienen. SP-er Heemskerk: "De coalitiepartijen staken op het laatste moment een spaak in het wiel. Ze bleken onderling afgesproken te hebben dat men het punt fietsbeleid van de agenda van de raad wilde afvoeren. Ineens moest het fietsbeleid in samenhang bezien worden met het autoparkeerbeleid en de bereikbaarheid van de binnenstad. En kon dit daarom nog niet vastgesteld worden".
Maar voor de SP is de kous daarmee niet af. "Flauwekul natuurlijk dat er niks aan verkeersveiligheid voor fietsers gedaan kan worden, voordat het parkeren voor auto's geregeld is. De coalitie is diep verdeeld over hoe het verkeer in onze stad beter ingericht kan worden", aldus Heemskerk. "De soap rond het fietsbeleidsplan dat eerst uitgebreid in de pers gepresenteerd wordt, maar dat vervolgens door de eigen coalitiepartijen op de lange baan wordt geschoven, spreekt boekdelen".

U bent hier