h

SP wil inzicht in binnenmilieu schoollokalen

15 september 2006

SP wil inzicht in binnenmilieu schoollokalen

De SP fractie Culemborg wil dat er zo snel mogelijk inzicht komt in het binnenmilieu van de schoollokalen in de gemeente. Bovendien wil zij dat de gemeente zich verantwoordelijk voelt voor de kwaliteit van de leslokalen en zoekt naar een snelle en goede oplossing van de eventuele problematiek. Het raadslid Annet Sartorius-Kakerissa heeft hierover een aantal vragen aan het college van B&W gesteld.

Uit een landelijk onderzoek blijkt namelijk dat het dramatisch is gesteld met de luchtkwaliteit in veel schoolklassen. Bij 80% procent van de Nederlandse scholen is de lucht 4 keer zo slecht als de minimumnorm. Dit leidt tot een hoger ziekteverzuim en kan in ernstige gevallen leiden tot astma. Bovendien hebben het gebrek aan verse lucht en een te hoge temperatuur invloed op de leerprestaties. Naar aanleiding van het VROM onderzoek zijn er door de GGD nieuwe criteria opgesteld.

In Culemborg is een grote verscheidenheid aan schoolgebouwen. Moderne schoolgebouwen, naast scholen van oudere datum. Tevens wordt in een enkel geval onderwijs in barakken gegeven. Het snel en goed oplossen van de eventuele lokale problematiek zou mede uit door de Rijksoverheid extra beschikbare middelen gefinancierd kunnen worden. Het beste zou verder zijn om energieverbruik en binnenmilieu in het standaard pakket van eisen op te nemen bij verbouwingen en/of nieuwbouw.

Voor nadere informatie Annet Sartorius-Kakerissa telefoon: 0345 517659

U bent hier