h

Cursus “Lokaal Actief”

20 augustus 2006

Cursus “Lokaal Actief”

Binnenkort is er weer de cursus "Lokaal Actief”. De cursus is bedoeld voor leden die zich wat verder willen verdiepen in het werk van de SP.

Beste mensen,

Hierbij nodigen wij u uit deel te nemen aan de cursus “Lokaal Actief”. De cursus is bedoeld voor leden die zich wat verder willen verdiepen in het werk van de SP. In de cursus komen vragen en onderwerpen aan bod als: De SP in vogelvlucht. Achtergronden en geschiedenis. Welke visie heeft de partij? Waarom een actieve partij, wat is de rol van het activisme? De SP in gemeenteraad en parlement? Wat is er nodig om de SP haar werk goed te laten doen?

De cursus is gratis en wordt gehouden in Culemborg, in het afdelingskantoor aan de Havendijk 2 op de donderdag-avonden 21 september, 5 oktober en 19 oktober.

We beginnen om 20.00 uur. Sluiting circa 22.00 uur.

De cursus wordt verzorgd door Jan Burger, oud-wethouder en lid van het landelijke scholingsteam.

U bent van harte welkom. Meld u even van te voren aan s.v.p. Dat kan via een mailtje aan p.oosterlaak@tomaatnet.nl of inspreken op telefoon 0345-530576.

Vermeld s.v.p. duidelijk uw naam, adres, woonplaats, telefoonnummer of e-mail. U ontvangt van ons een bevestiging en meer informatie.

Met vriendelijke groet,

Namens SP-Culemborg

Steven Kroeze

SP, afdeling Culemborg

Havendijk 2, 4101 AB Culemborg

U bent hier