h

SP: Hoe lang nog tot oplossing verkeer West?

18 augustus 2006

SP: Hoe lang nog tot oplossing verkeer West?

"Voer alsnog constructief overleg met bewoners over het verkeer in Culemborg West." In maart van dit jaar nam de gemeenteraad vrijwel unaniem een CDA/SP motie aan waarin het college deze opdracht kreeg. Alleen de VVD stemde tegen. Het college had namelijk zonder overleg met omwonenden besloten smalle woonstraten (Distelvlinderlaan/Belle van Zuylenlaan en zijstraten) als doorgaande weg in gebruik te geven.

Inmiddels sprak ook de onafhankelijke commissie bezwaar en beroep zich uit: "Neem een nieuw besluit, in overleg met bewoners, rekening houdend met de verkeersveiligheid". Ook deze commissie oordeelde dat het toch echt anders moet met de ontsluiting van wegen in Culemborg West. Dit naar aanleiding van bezwaren tegen de verkeersbesluiten van het college. Bewoners zijn van mening dat de verkeersveiligheid in buurten onnodig in het gedrang komt. Inmiddels heeft wethouder Wichgers (VVD) de portefeuille verkeer in moeten leveren en dient wethouder Stegeman (D66) met oplossingen te komen.

SP-raadslid Cathy Staats ergert zich ondertussen groen en geel. "De raad heeft het college bijna drie jaar geleden al de opdracht gegeven snel nieuwe ontsluitingswegen aan te leggen voor Culemborg West. Die aanleg staat nog steeds op een laag pitje. Ook lukt het het college niet, gewoon fatsoenlijk met mensen te overleggen over de tussentijdse verkeerssituatie. De uitspraak van de commissie bezwaar en beroep is daarover natuurlijk vernietigend".
Volgens de SP is een bestuurlijke puinhoop ontstaan, waarvan geen enkele Culemborger meer snapt waar het gemeentebestuur mee bezig is. De SP-fractie heeft inmiddels opnieuw schriftelijke vragen gesteld. De partij wil weten of het college inmiddels bereid is alsnog op korte termijn constructief overleg te voeren met omwonenden. Cathy Staats: "Het is te gek voor woorden. Onmacht of onkunde. Zeg het maar. Want waar is het wachten op om samen met bewoners een goed verkeersplan te maken waar de gemeente zich dan eens een keer aan houdt?"

U bent hier