h

SP: Muilkorf insprekers niet

11 oktober 2006

SP: Muilkorf insprekers niet

De SP maakt bezwaar tegen de manier waarop de raad de gemeentebegroting 2007 dreigt te behandelen. Op 9 november mag niemand inspreken tijdens de begrotingsbehandeling volgens het voorstel van het presidium. De conceptbegroting is verder pas vanaf 17 oktober beschikbaar, zodat Culemborgers onvoldoende tijd hebben hier kennis van te nemen, vindt de SP.

“Reken even mee. Op 17 oktober a.s. komt de begroting ter beschikking. Pas vanaf dan kunnen stukken in de krant komen. Verenigingen moeten er dan nog kennis van nemen en binnen organisaties bespreken wat de mogelijke gevolgen zijn. De enige mogelijkheid om in de raad in te spreken is dan 2 november. Dat is allemaal wel heel kort dag”, legt SP-fractievoorzitter Oosterlaak uit. “En wat misschien het ergste is, is dat Culemborgers gemuilkorfd bij de behandeling van de begroting op 9 november aanwezig kunnen zijn. Bij vorige begrotingsbehandelingen kon iedereen kort het woord voeren bij de vergadering waar de beslissingen genomen zouden worden. Nu niet. Politieke partijen hebben het altijd over het dichten van de koof tussen burger en bestuur. Nou, dit is gewoon weer de oude regentenmentaliteit. Wij beslissen wel voor u en zonder u.” De SP heeft het raadspresidium, waarin alleen coalitiepartijen vertegenwoordigd zijn, dan ook voorgesteld alsnog insprekers de mogelijkheid te geven de raad toe te spreken op 9 november bij de begrotingsbehandeling. Vorig jaar bij de begroting 2006 spraken diverse sport- en muziekverenigingen in en wisten bezuinigingen op het verenigingsleven te voorkomen.

U bent hier