h

Busplatform Culemborg, Stichting Openbaar Vervoer Culemborg (SOVC)

27 oktober 2008

Busplatform Culemborg, Stichting Openbaar Vervoer Culemborg (SOVC)

Busplatform Culemborg, Stichting Openbaar Vervoer Culemborg (SOVC)


Busplatform Culemborg

Het Busplatform Culemborg werd opgericht op 16 september 2003.

Het initiatief voor de oprichting ging uit van de SP Culemborg.

De aanleiding voor de oprichting van het Busplatform was het verdwijnen van de Culemborgse stadsbus, begin 2003.
Want de stadsbus verdween wel, maar de vervoersbehoefte van onder andere de ouderen van Culemborg verdween niet.

Integendeel: die behoefte is sindsdien alleen maar groter geworden en zal in de toekomst nog verder groeien.
Want het inwonertal van Culemborg zal van de huidige circa 27.000 inwoners uiteindelijk toenemen tot 32.000 à 35.000 inwoners, en daarnaast trekt Culemborg ook nog actief ouderen aan, bijvoorbeeld door de bouw van woonzorgcentra.

Overigens zouden niet alleen de ouderen van Culemborg gebaat zijn bij een stadsbus. Ook forensen en studenten die van de trein gebruikmaken, zouden profiteren van een stadsbus. Dat ook deze groep sterk groeit, kan afgeleid worden uit het feit dat zowel de fietsenstalling als de parkeerruimte bij het station onlangs uitgebreid moesten worden, omdat de omgeving van het station overlast ondervond van fietsen en auto´s die zomaar overal neergezet werden.

Daarnaast bestaat er ook onder allochtonen vraag naar een stadsbus, zoals bleek uit twee onderzoeken die het Busplatform hield.


Organisaties

In het Busplatform Culemborg zijn de volgende maatschappelijke organisaties vertegenwoordigd:

  Algemene Gehandicaptenvereniging Culemborg (AGVC)
  Federatie Nederlandse Vakbeweging (FNV)
  Gehandecaptenraad Culemborg
  Reizigers Openbaar Vervoer (ROVER)
  Seniorenraad Culemborg
  Socialistische Partij (SP)

  GroenLinks heeft in augustus 2010 zijn vertegenwoordiging in het Busplatform Culemborg beëindigd, om de schijn van belangenverstrengeling te vermijden.


Doel

Het Busplatform Culemborg beijvert zich voor een goed lokaal openbaar vervoer in Culemborg, in de vorm van een fijnmazige stadsbusdienst met een voertuig dat optimaal toegesneden is op de Culemborgse situatie.
Na uitgebreid research kwam het Busplatform Culemborg tot de conclusie dat het meest optimale voertuig voor Culemborg een Busje Plus is.


Stichting Openbaar Vervoer Culemborg (SOVC)

De Stichting Openbaar Vervoer Culemborg (SOVC) is de rechtspersoon van het Busplatform Culemborg.
De SOVC is opgericht op 22 januari 2007 en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Tiel, onder nummer 11.06.78.91.

Het bestuur van de SOVC bestaat uit:

  dhr. Martin van Raay (voorzitter)
  dhr. Philip Oosterlaak (secretaris)
  mw. Marijke Valk (penningmeester)
  mw. Jeannette van den Reek

Contact

Stichting Openbaar Vervoer Culemborg
Dhr. M.H. van Raay
Achter 't Zand 31, 4103 XM Culemborg
Tel.: 0345 - 51 59 74
E-mail: mhvanraay [a] live [punt] nl


Busje Plus

"Busje Plus" is de Nederlandse benaming voor een personenbus met personenaanhanger.
De term werd op 6 mei 2006 door Busplatformlid Martin van Raay geïntroduceerd in een artikel in het dagblad De Gelderlander.

Busje_Plus_-_demonstratie_in_Culemborg_-_22_september_2007_-_(c)_2007_Philip_Oosterlaak
Busje Plus, demonstratie in Culemborg, 22 september 2007; (c) 2007, Philip Oosterlaak

Voor meer informatie over het concept Busje Plus, bijvoorbeeld over de financiële voordelen van het concept, over de wetgeving, over de proeven die in het buitenland lopen en over de ontwikkelingen in Nederland, kunt u contact opnemen met de SOVC. Wij zullen u graag van dienst zijn.


Nota

Op de archiefsite van de provincie Gelderland is onze nota aan Provinciale Staten d.d. 26 juni 2009 ("Busje Plus; Wat is het en wat kan het betekenen voor het openbaar vervoer in Gelderland") te vinden.
Trefwoorden in een zoekmachine: "Busje Plus" + SIS + Gelderland.
Link: http://sis.prv.gelderland.nl/brondoc/PS/2009/VERSLAG/SIS_7200B2.PDF.
NB: onderaan elke pagina van deze nota staat een onbegrijpelijke letterbrei ("Lwlf...eruj"), waar in feite "Stichting Openbaar Vervoer Culemborg" moet staan, maar het lettertype waarin dat geschreven is, ontbrak blijkbaar op de computer van de provincie, zodat bij omzetting van het doc-bestand naar pdf de tekens vervangen werden door andere tekens. Sorry!

U bent hier